Süprematizm, soyut geometriciliği benimseyen bir resim anlayışıdır. Bu terimi Kazimir Maleviç kendi geometrik soyutlaması için kullanmıştır.

Süprematizm sanatsal akımına özgü bir resim, Kazimir Maleviç, 1917, Krasnodar Sanat Müzesi

Maleviç 1913'te sanatı objeye bağlı görüşten kurtarmaya çalışmıştır, bunu da kübizmin ışığında yapmıştır. Maleviç, soyut resimde bulunan bütün ekspresyonist ve hikâyeci öğelerin ortadan kaldırılmasını ve mutlak saf biçimlerin, basit uyumların kurulmasında kullanılmasını önermektedir.

Kazimir Maleviç, Black Circle, Rus Devlet Müzesi, St. Petersburg

Konstrüktivistler gibi sanatın faydacılığını savunmalarına rağmen onlardan ayrılan ferdiyetçi bir tavır benimsemişlerdi. Sanatçının bir mühendis ve bilim insanı olması fikrine karşı çıkarak hür bir sanatçı tipi oluşturmayı hedeflediler.

Süprematistler açı, çember, dikdörtgen ve haç biçimlerini kullanmışlardır.

Kaynakça değiştir