Sözcük öbeği

Sözcük öbekleri ya da kelime grupları, en az iki sözcükten oluşan ve genelde oluştukları sözcükten farklı anlamlara sahip olan ifadelere verilen addır. Türkçede pek çok kelime grubu ya da diğer bir deyiş ile sözcük öbeği bulunmaktadır. Aşağıdaki listede, sözcük öbeklerinin türleri listelenmiştir.

KaynakçaDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle