Ruslar (tarihî halk)

Ruslar ya da Roslar (Slav dilleriРусь, GrekçeῬῶς), Beyaz Rusya, Rusya ve Rutenya topraklarına adını veren tarihî Orta Çağ halkı. Rusların etkin olarak tarih sahnesinde yer aldığı dönemin çağdaşları olan Bizans ve İslâm kaynaklarının yanı sıra 1113'te yazılan İlk Vakayiname'de aktarılan bilgilere göre Rurik önderliğinde denizyolu üzerinden kuzeydoğu tarafından çıkarma yaparak Avrupa topraklarına ilk kez adım atan Kuzeyli bir halktır.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Logan, F. Donald (2005). The Vikings in History (İngilizce). Taylor & Francis. ISBN 9780415327565.