Rus-Bizans Savaşı (1043)

Son Kiev-Bizans Savaşı, 1043 yılında Konstantinopolis'e karşı Kiev Büyük Knezi I. Yaroslav tarafından başlatılan ve en büyük oğlu Novgorodlu Vladimir tarafından yönetilen deniz seferidir.

Savaşın sebepleri, izlediği yol gibi tartışmalıdır. Mihail Psellos, muharebenin ilk elden tanığı, istilacı Kiev Ruslarının, Anadolu kıyıları açıklarında Rum ateşi ile bir imparatorluk filosu tarafından nasıl imha edildiğini detaylandıran abartılı bir anlatım bıraktı. Slav vakainamelerine göre Kiev filosunun fırtına tarafından yok edilmiştir.

Bizanslılar, 14 gemilik bir filoyu Rusların dağınık monoxyla filosunu takip için yollamışlardır.

1044 Kırım seferiDeğiştir

KaynakçaDeğiştir

  • George Vernadsky. The Byzantine-Russian war of 1043. "Sudostforschungen" Bd. XII. Munchen.1953, S. 47-67.
  • Andrzej Poppe. La derniere expedition Russe contre Constantinople. "Byzantinoslavica" XXXII/I, 1971, s. 1-29.
  • Брюсова В.Г. Русско-византийские отношения середины XI века. // Вопросы истории, 1973, №3, pages 51–62.