Roma Krallığı

Roma Krallığı, Antik Roma döneminde Roma şehri ve topraklarının monarşi ile yönetildiği dönem. Efsaneye göre Roma'yı Romulus ve Remus kardeşler kurmuştur. Eski çağ tarihçileri, Roma Krallığı'nın başlangıcı olarak MÖ 753 tarihini verirler. Etrüskler, üzerinde egemenlik kurdukları Latin köylerini birleştirip Roma kentini kurarken yerli halkı kentin kurulmasında zorla çalıştırmışlar. Bu durum iki toplumun arasını açmıştır. Latin halkının zamanla güçlenen aristokratları, iki buçuk yüzyıl sonra ayaklanarak MÖ 509 yılında Etrüsk kralını kovmuşlar ve Roma Cumhuriyeti'ni kurmuşlardır.

Roma Krallığı
Regnum Romanum
Roma Krallığı
MÖ 753-MÖ 509
Antik Roma Haritası
Antik Roma Haritası
Başkent Roma
Yaygın diller Latince
Hükûmet Monarşi
Rex  
• MÖ 753–717
Romulus
• MÖ 535–510
Lucius Tarquinius Superbus
Yasama organı Roma Senatosu
Tarihçe  
• Kuruluşu
MÖ 753
• Dağılışı
MÖ 509
Ardıllar
Roma Cumhuriyeti

İsmiDüzenle

Roma isminin, şehri kuran Etrüsklü Romulus ve Remus'tan geldiği düşünülür.

Halk meclisiDüzenle

Roma'da halk bu dönemde üç sınıfa ayrılmaktadır.

PatriciusDüzenle

Roma'da aynı soydan gelen ya da geldiği kabul edilen, bu sebeple aynı soyadını taşıyan kişilerin oluşturdukları ailelere gen denilmekteydi. Genler toplumsal, ekonomik ve dini açıdan bağımsızdı. Gen mensuplarına gentilis ya da patricius denilirdi.

PlebDüzenle

Roma toplumunda ikinci dereceden bir yere sahiptiler. Pleblerin siyasal hakları bulunmaz, devletin yüksek kademelerinde görev alamazdı. Özel hukuk alanında da bazı hakları kısıtlanmıştı. Örneğin, bu kişiler patricius kızları ile evlenemezdi.

ClientDüzenle

Ekonomik yönden patriciuslara bağlı, onlara tabi olan kişilerdi. Clientler patriciusların hizmetinde çalışırlar ve onların himayesinden yararlanırlardı. Krallığın sonlarına doğru da pleb sınıfına yükseldiler.

 
Roma Krallığı

Senato (Senatus)Düzenle

Yaşlılar kuruludur. Ancak patriciuslar senato üyesi olabilirdi. Kral tarafından seçilen üyelerin sayısı başlangıçta 100 olmasına rağmen bu sayı giderek artmıştır. Kralın danışma kurulu olan senato, onun çağrısı ile toplanırdı önemli olaylarda kralın senatonun görüşünü alması bir gelenekti.

Toplumsal sınıflarDüzenle

Roma toplumunun cumhuriyet döneminde ve daha sonraki dönemlerde şu sınıflardan oluştuğunu görüyoruz:

1: Köleler
2: Sığıntılar (vatandaşlık hakkı olmayanlar)
3: Vatandaşlar

Vatandaşlar da kendi aralarında üç sınıfa ayrılır:

1: Patriciler (aristokratlar)
2: Plebler (avam halkı)
3: Soylular (kral ve zengin soyundan gelenler)

Popüler Kültürde RomaDüzenle

1: Age of Empires oyununun The Rise of Rome adında bir eklenti paketi vardır.
2: Rick Riordan'ın Olimpos Kahramanları serisinde Roma vardır.
3: Titus Livius adlı Roma tarih kitabı yeniden basılmıştır.
4: Imperium Romanium adlı oyun Roma'yı konu alır.
5: Rome: Total War I ve II olmak üzere bilgisayar oyunları mevcuttur. Ayrıca bu oyunlar gelişmiş oyun motorları nedeni ile bazı tarih belgesellerin de, savaş sahnelerini canlandırmak için kullanılmıştır.

Roma KrallarıDüzenle

Portre Ad Tahta Çıkış Tahttan İnme
  Romulus
REX ROMVLVVS
MÖ 753 MÖ 716
Portre Ad Tahta Çıkış Tahttan İnme
  Numa Pompilius
REX NVMA POMPILIVS
MÖ 715 MÖ 674
Portre Ad Tahta Çıkış Tahttan İnme
  Tullus Hostilius
REX TVLLVS HOSTILIVS
MÖ 673 MÖ 642
Portre Ad Tahta Çıkış Tahttan İnme
  Ancus Marcius
REX ANCVS MARCIVS
MÖ 641 MÖ 617
Portre Ad Tahta Çıkış Tahttan İnme
  Lucius Tarquinius Priscus
REX LVCIVS TARQUINIVS PRISCVS
MÖ 616 MÖ 579
Portre Ad Tahta Çıkış Tahttan İnme
  Servius Tullius
REX SERVIVS TVLLIVS
MÖ 578 MÖ 535
Portre Ad Tahta Çıkış Tahttan İnme
  Lucius Tarquinius Superbus
REX LVCIVS TARQVINIVS SVPERBVS
MÖ 534 MÖ 509

KıyafetleriDüzenle

Dört köşe ve beyaz bir yün kuma sol omuzdan sağ omuza doğru inmekte ve sonra sol omuzdan çıkmaktaydı.

Bu ilk Roma pelerinin basit bir göstergesiydi. Sağ kolu serbest, sol kolu ise pelerinin altında kalırdı. Bellerinde ise sadece ketenden sarılmış kemer görevinde bez bulunurdu.