Rijitlik merkezi

Rijitlik merkezi düşey taşıyıcı elemanlarda, yatay yüklerden(rüzgâr, deprem) dolayı oluşan kesme kuvvetlerinin bileşkesinin etkişdiği nokta olarak tanımlanır. Rijitlik merkezinin ve koordinatları aşağıdaki bağıntılar yardımı ile hesaplanabilir:

BağıntılarDüzenle

Temel bağıntılarDüzenle

 •  
  =
   (1)
 •  
  =
   (2)

Bu bağıntılarda ex ve ey; sırasıyla ilgili elemanın ağırlık merkezinin x ve y koordinatlarıdır.  ve   ise düşey taşıyıcı elemanların kendi asal eksenlerine göre yanal öteleme rijitlikleri olup;

 •   ve   bağıntılarından hesaplanır.
 •   açısı elemanın asal eksenleri ile rijitlik merkezi hesabı için seçilen global eksen takımı arasındaki açıdır.

Matris formundaDüzenle

(1) ve (2) bağıntıları daha kısa formülle yazılırsa:

 
 

Matris olarak yazarsak;

 * =