Ana menüyü aç

Retikülosit, genç, olgunlaşmamış (immatür) Eritrosit (alyuvar) hücreleri. İnsan vücudundaki Eritrositlerin yaklaşık %1'ini oluştururlar. Kemik iliğinde oluşur ve olgunlaşırlar.

Çeşitli boyalarla boyandığında mikroskop altında belirginleşen, çekirdek artığı olduğu sanılan, retiküler bir RNA ağına sahiptirler. Retikülosit olarak adlandırılmalarının nedeni budur. Olgun Eritrositlerde (alyuvarlarda) çekirdek yoktur. Normal Romanowsky boyaları ile boyandığında diğer Eritrositlere oranla daha mavimsi gözükürler. Ayrıca retikülositler diğer Eritrositlere oranla biraz daha büyüktürler.

Kandaki normal retikülosit yüzdesi %0.2-%2.0 arasında değişir. Retikülosit sayısı kemik iliği etkinliğine (aktivitesine) dair bir gösterge olabilir. Eritrosit üretiminin arttığı durumlarda retikülosit sayısı ve yüzdesi artar. Örneğin hemolitik anemi veya orak hücre anemisinde. Retikülositlerdeki artışa retikülositoz denir.

Kemoterapi, aplastik anemi ve pernisyöz anemide ise retikülositlerde düşüş görülür.


Kan - Kan plazması
Pluripotent hemopoetik hücre - Alyuvarlar/Kırmızı kan hücreleri/Eritrositler (Retikülosit, Normoblast) - Lökositler/Akyuvarlar/Beyaz kan hücreleri
Lenfositler (Lenfoblast)
T hücreleri (Sitotoksik/Öldürücü - Yardımcı - Düzenleyici T hücresi) - B hücreleri (Plazma hücreleri & Bellek B hücreleri) - Doğal öldürücü hücre
Miyelositler (Miyeloblast)
Granülositler (Nötrofil, Eozinofil, Bazofil) - Mast hücresi - Monositler (Histiosit, Makrofajlar, Langerhans hücreleri, Mikrogliya, Kupffer hücreleri) - Megakaryoblast - Megakaryosit - Trombositler