Restorasyon (İskoçya)

  Restorasyon, İngiliz Milletler Topluluğu döneminden sonra 1660'ta monarşinin İskoçya'ya geri dönüşünden 1689'daki Devrim ve Mülkler Sözleşmesi'ne kadar İskoç tarihinin otuz yılıydı. Stuart Hanedanı'nın II. Charles'ın şahsında İngiltere ve İrlanda tahtlarına dönüşünü içeren, Britanya Adaları'ndaki daha geniş bir Restorasyon'un parçasıydı.

Charles II, 1660 yılında yeniden İskoçya tahtına oturdu.

İngiliz Milletler Topluluğu'nun en büyük silahlı kuvvetinin askeri komutanı olan İskoçya genel valisi George Monck, 14 Mayıs 1660'ta Edinburgh'da kral ilan edilen II. Charles'ın restorasyonunda etkili oldu. Üç Krallık Savaşları sırasında suçlar için genel bir af vardı, ancak dört kişi aftan hariç tutuldu ve idam edildi. Nihai siyasi çözüm uyarınca İskoçya'da bağımsız hukuk sistemi, parlamento ve kirk yeniden kuruldu, ancak aynı zamanda Lord of the Articles ve piskoposlar da geri geldi ve o dönemde ülkeyi ziyaret etmeyen ve büyük ölçüde bir dizi komisyon üyesi aracılığıyla Parlamento'ya atıfta bulunmadan hüküm süren bir kral vardı. Süreç Middleton Kontu ile başladı ve Kral'ın kardeşi ve varisi York Dükü James ile sona erdi. İskoç Piskoposluğunun restorasyonu, Presbiteryenler ve Piskoposluk kurumunun Piskoposları arasında bir dizi çatışmaya yol açtı ve The Killing Time zulmü ile sonuçlandı.