Resûlîler

Resûlîler, Arabistan Yarımadası'nın güney bölgesindeki Yemen'in Hadramut bölgesinde hüküm süren (1229-1454) Eyyubi hanedanı.[1][2]

Kökeni bir Oğuz beyi olan Muhammad ibn Harun'a dayanmaktadır. Atalarının Türklerle birlikte yaşamak üzere göç etmiş Gassaniler olduğunu savunan görüşler de mevcuttur.

KaynakçaDüzenle