Refahçılık, neyin değerli olduğu veya neyin önemli olduğu hakkında bir teoridir. İyi oluşun içsel değeri olan tek şey olduğu görüşü olarak tanımlanabilir. Saf refahçılar, bu değerin doğrudan her bir varlığın bireysel refah dereceleri tarafından belirlendiğini savunurlar.

Ayrıca bakınız değiştir