Recez (Arapça: رجز), Arap edebiyatında Arap şiirinin en yaygın formlarından biridir. Recez, nazım sanatıyla alakalı bir terimdir. Eski Arapların, kaside ve recez başta olmak üzere bir takım şiir nevileri bulunmaktadır.

Yergisel RecezlerDüzenle

Arap edebiyatında yergisel recezler, hiciv sanatının ortaya çıkma sürecindeki ikinci yahut üçüncü aşamaya denk gelmektedir. Hicvin öncelikle mensur yahut ritmik unsurlarla harmanlanmış olarak Araplara aktarıldığı, daha sonra Arap kahinleri aracılığıyla secili hicivlere dönüştürüldüğü ve önceki halinin terk edildiği varsayıldığında, recezin vücuda gelişi yergiciliğin üçüncü aşamasına konumlandırılmaktadır.[1]

Savaş RecezleriDüzenle

İslam öncesinde ve İslam sonrasında, Arapların savaş meydanlarında recez şiirleri söyledikleri bilinmektedir. Savaş alanında söylenen bu tarz şiirler, savaş recezi olarak adlandırılmaktadır. Bu şiirler genellikle irticalen söylenen yapmacıklıktan uzak dizelerden meydana gelmektedir. Merhab b. el-Hâris ve Ka'b b. Mâlik dönemin savaş recezi söyleyen şairlerine örnek olarak verilebilir.[2]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Esat Ayyıldız, Klasik Arap Şiirinde Emevî Dönemine Kadar Hiciv. Ankara: Gece Kitaplığı, 2020. s.46-55.
  2. ^ Esat Ayyıldız, "Merhab b. el-Hâris Arap Dilinde Savaş Recezi Nazmeden Yahudi Bir Şair", Filoloji Alanında Akademik Çalışmalar – II, Ankara: Gece Kitaplığı, 2020. s. 53-65.