Rebiülevvel

Rebiülevvel, Hicri takvime göre yılın 3. ayıdır. "Rebî" kelimesi, Arapça'da "bahar" anlamına gelir. Buna göre, "Rebiülevvel" aynın kelime anlamı "evvelki bahar" şeklindedir. Bir sonraki ayın isminin "Rebiülahir" (sonraki bahar) olduğu da dikkate alındığında, Rebiülevvel ayının kelime manası biraz daha iyi anlaşılacaktır.

Rebiülevvel ayında gerçekleşen tarihî olaylarDüzenle

  • İslam peygamberi Muhammed 12 Rebiüevvel 571 yılında doğmuştur.
  • Yine 12 Rebiullevvel 632'de ahiret alemine göçmüştür.
  • Hicret, 12 Rebiulevvel 622'de sona ermiştir.