Rebiülevvel, Hicri takvime göre yılın 3. ayıdır. "Rebî" kelimesi, Arapçada "bahar" anlamına gelir. Buna göre, "Rebiülevvel" aynın kelime anlamı "evvelki bahar" şeklindedir. Bir sonraki ayın isminin "Rebiülahir" (sonraki bahar) olduğu da dikkate alındığında, Rebiülevvel ayının kelime manası biraz daha iyi anlaşılacaktır.

Milad, Bhadohi U.P'deki peygamber Muhammed alayının doğum günü

Rebiülevvel ayında gerçekleşen tarihî olaylar değiştir

  • İslam kaynaklarına göre Muhammed 12 Rebiüevvel 571 tarihinde doğmuştur.