Ratu

Fijililer tarafından kullanılan ve şef anlamına gelen bir soyluluk unvanı

Ratu, Fijililer tarafından kullanılan ve şef anlamına gelen bir soyluluk unvanıdır. Erkekler için kullanılan bu unvanın yanı sıra kadın şefler için de Adi kullanılır. Önemli Ratular arasında Ratu Seru Epenisa Cakobau, Ratu Epeli Nailatikau, Ratu Sir Kamisese Mara bulunmaktadır.