RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu), Türkiye'de faaliyet gösteren tüm radyo ve televizyonların yayınlarını denetleyen kamu kuruluşudur. Üst Kurul üyeleri TBMM Genel Kurulu Tarafından Siyasi partilerin adayları arasından seçilir

RTÜK
RTÜK logo.png
Genel bilgiler
Kuruluş Tarihi 16 Mayıs 1994
Önceki kurum
  • Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu
Personel Sayısı 425[1]
Yıllık Bütçe Turkish lira symbol 8x10px.png181.000.000 (2017)[2]
Yönetici(ler)
Websitesi Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Genel Ağ Sayfası

İçindekiler

Yetki ve sorumluluk alanıDüzenle

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun görev ve yetkileri 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 34. maddesinde belirlenmiştir. Buna göre radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetleri sektörünü düzenlemek ve denetlemek amacıyla, idarî ve malî özerkliğe sahip, tarafsız bir kamu tüzel kişiliği niteliğinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kurulmuştur. Üst Kurul, bu Kanun ve mevzuatta kendisine verilen görev ve yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır. Üst Kurul, bu Kanunda ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kendisine tahsis edilen malî kaynakları görev ve yetkilerinin gerektirdiği ölçüde, kendi bütçesinde belirlenen usul ve esaslar dâhilinde serbestçe kullanır. Üst Kurulun malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez. Üst Kurul, Hükümet ile olan ilişkilerini Başbakan veya görevlendireceği bir bakan aracılığıyla yürütür. Üst Kurul Sayıştay denetimine tabidir.

Üst Kurul, öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen, izin şartlarını ihlâl eden, yayın ilkelerine ve Kanunda belirtilen diğer esaslara aykırı yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarını uyarır veya aynı yayın kuşağında açık şekilde özür dilemesini ister. Bu talebe uyulmaması veya aykırılığın tekrarı halinde ihlâle konu olan programın yayını, bir ilâ on iki kez arasında durdurulur. Bu süre içinde programın yapımcısı ve varsa sunucusu hiçbir ad altında başka bir program yapamaz. Yayını durdurulan programların yerine, aynı yayın kuşağında ve reklamsız olarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına Üst Kurulca hazırlattırılacak eğitim, kültür, trafik, kadın ve çocuk hakları, gençlerin fiziksel ve ahlakî gelişimi, uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklarla mücadele, Türk dilinin güzel kullanımı ve çevre eğitimi konularında programlar yayınlanır.

Kurul kararları idari yargının denetimine açıktır.Kurallar AB normlarına uygundur.

LGBT'lere karşı tutumDüzenle

Toplum genelinde kabul görmüş ya da reddedilmiş konularla ilgili toplum adına kara verme görevi ile TBMM Genel Kurulu Tarafından seçilen RTÜK Sex and the City 2 filminin yayın haklarını satın alan TV kanalından bu konuda bir savunma istedi. Kurul filmdeki eşcinsel evliliği ile ilgili sahnelerin "toplumun millî ve manevi değerlerine, Türk aile yapısına aykırı" olduğunu belirtmiştir.[3][4]

RTÜK üst kurul üyeleriDüzenle

# Adı Seçilme tarihi Görevi aday gösterildiği parti
1 İlhan Yerlikaya 14 Temmuz 2015 Başkan Ak Parti
2 Esat Çıplak 14 Temmuz 2015[5] Başkanvekili MHP
3 İsmet Demirdöğen 3 Eylül 2015 Üye CHP
4 İlhan Taşcı 16 Ekim 2017 Üye CHP
5 Hamit Ersoy 14 Mayıs 2013[6] Üye Ak Parti
6 Arif Fırtına 14 Temmuz 2015 Üye MHP
7 Ebubekir Şahin 16 Ekim 2017 Üye Ak Parti
8 Nurullah Öztürk 14 Mayıs 2013 Üye Ak Parti
9 Taha Yücel 16 Ekim 2017[7] Üye Ak Parti

RTÜK başkanlarıDüzenle

Eski RTÜK ÜyeleriDüzenle

İlgili sayfalarDüzenle

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle

Özel
  1. ^ RTÜK 2016-2020 Stratejik Planı Özeti, erişim tarihi: 6 Eylül 2017.
  2. ^ "2017 Yılı TBMM Bütçe Görüşmeleri". tbmm.gov.tr. 6 Aralık 2016. 14 Aralık 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://archive.is/e6xfH. Erişim tarihi: 14 Aralık 2016. 
  3. ^ (İngilizce) "Ne Bir Hastalık Ne Bir Suç" - Türkiye'de Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Trans Bireyler Eşitlik İstiyor. Birleşik Krallık: Uluslararası Af Örgütü. 2011. ss. 10. 
  4. ^ "Sex and the RTÜK" (Türkçe) (http://www.hurriyet.com.tr/gundem/17346740.asp).+Ankara: Hürriyet. 23 Mart 2011. 
  5. ^ RTÜK üyeliğine ilk kez 28 Mayıs 2009'da seçilmiştir.
  6. ^ RTÜK üyeliğine ilk kez 30 Mart 2011'de seçilmiştir.
  7. ^ RTÜK üyeliğine ilk kez 13 Temmuz 2005'te, ikinci kez 13 Temmuz 2011'de seçilmiştir.
Genel