Rüzgarlı Mimas

Yunan Mitolojisinde Uranüs ve Gaia'nın oğlu ve Hephaistos'un karşıtıdır

Rüzgarlı Mimas, Karaburun'un MÖ 4000 yıllarına kadar dayanan mitolojik adı.

Homeros'un ünlü eseri "Odysseia"' da Rüzgarlı Mimas olarak geçen "Mimas Dağı", Mordoğan-Karaburun arasındaki bugün Bozdağ diye adlandırdığımız dağdır. Gene Narsisus'un adını alan ve bugün aynı özelliklerle sadece Karaburun Yarımadası'nda yetişen "Nergis" çiçeği arasında bir bağ bulunmaktadır.

Yine Yunan mitolojisine göre Tanrıların tanrısı Zeus'un kıskanç karısı Hera çapkın kocası Zeus'un ölümlü kadınlar ve diğer tanrıçalarla olan ilişkilerini gözetlemek ve kendisini haberdar etmek üzere yüksek tepelere iki gözcü yerleştirir. Bunlardan biri olan İris'i Mimas dağına gönderir. Bugünkü İris gölü belki de adını buradan almaktadır.

Prehistorik Çağdan beri yerleşimin var olduğu bölge, gerek mitolojik öykülerde yer alması ve gerekse Antik Çağ'da içinde bulunduğu coğrafyanın önemli uygarlıklara ve zenginliklere sahip olması itibarıyla gözalıcı bir tarihi ve kültürel mirasın sahibidir.