Pterozor cinsleri listesi

Vikimedya liste maddesi

Pterozorlar listesi, yerel dilde yazılan terimler de dahil olmak üzere Pterosauria takımına dahil edilen tüm cinsleri alfabetik bir sıralama ile göstermektedir. Liste yaygın bir şekilde kabul edilmiş olan geçerli tüm cinslerin adlarını içerdiği gibi günümüzde artık geçerli olmayan cins isimlerine, şüpheli olarak görülen adlara (nomen dubium), resmi olarak yayınlanmayan veya açıklanmamış olan terimlere (nomen nudum), bunun yanında daha geçerli olan isimlerin genç sinonimlerine ve de artık pterozor olarak kabul edilmeyen canlı gruplarının isimlerine de buna dair bilgi vermek açısından yer vermektedir. Aşağıdaki listede toplam olarak 179 farklı cins ismi bulunmaktadır.

Kapsam ve terminolojiDeğiştir

Standart olarak resmi bir şekilde kabul edilmiş Pterozor cinsleri listesi bulunmamakla beraber bunda dair bir deneme teşebbüsü Mikko Haaramo'nun Flogeni Arşivinde[1], Mike Hanson'un Pterosauria Cinsleri Dizininde,[2] buna ek olarak ilave edilen Pterozor Türleri Listesi'nde[3] ve dördüncül olarak Donald F. Glut'un Dinozorlar Ansiklopedisi isimli çalışmalarında yer almaktadır.[4]

Yazar ve yıllarDeğiştir

Yazarlar sütunu, cinsler listesinin oluşturulmasında resmi açıklamalarda bulunmuş ve bu cinsi ilk olarak tanımlamış olan yazarların listesini sıralar. Buna rağmen yazar isimleri her zaman örnek türü tanımlamış olan bir yazarın ismiyle aynı olmayabilir. Bazı durumlarda belirli bir cinse ait olduğu düşünülen bir tür daha sonra yeterli ölçüde detaylı bir şekilde belirlendiğinde bu türün aslında kendi başına bir cins olduğu saptanabilir ve yeni bir cins ismiyle tanımlanabilir. Bu durumda listede sadece onu yeni bir cins olarak tanımlamış olan son yazarın ismi yer almaktadır. Yıl sütunu ise cins olarak tanımlandığı yılı belirtmektedir.

Sınıflandırılma durumuDeğiştir

Adlandırma kuralları ve terminoloji, Uluslararası Zoolojik Adlandırma Kodu'nda (ICZN) belirlenmiş olan terim ve kuralları kapsar. Listede kullanılan teknik terimler şunlardır:

 • Genç sinonim (junior synonyms) : Daha önce yayınlanan isimlendirme ile aynı anlama gelen isim. İki veya daha fazla cins resmen belirlenmiş ve biyolojik tipi daha sonra aynı cins olduğunu gösteriyorsa ilk yayınlanan (kronolojik sırayla) yaşlı sinonimdir ve diğer bütün örnekleri genç sinonimdir (junior synonyms). Senior synonyms (yaşlı sinonim) isimler ICZN aksini belirtmedikçe genellikle öncelikli kullanılırlar (bakınız Tyrannosaurus).
 • Nomen nudum (Latince "çıplak isim"): Yayınlarda yer alan ancak henüz resmi olarak ICZN standartlarına göre yayınlanmamış isimdir. Nomina nuda (çoğulu).
 • Nomen oblitum (Latince "unutulan isim"): Özgün isim teklifi sunumundan sonra elli yıl bilim dünyasında kullanılmamış olan isimdir.
 • Başka şekilde kullanılan isim: Resmi olarak yayınlanan ancak zaten başka bir isimlendirmede kullanılan isimlerdir. Bu ikinci kullanım (tüm sonraki kullanımları gibi) geçersizdir ve adının değiştirilmesi gerekir. Başka şekilde kullanılan isim geçerli jenerik isim değildir.
 • Nomen dubium (Latince "şüpheli isim"): Benzersiz tanısal özellikleri olmayan fosilleri nitelendiren isimdir. Bu son derece öznel ve tartışmalı bir isimlendirme olabilir (bakınız Hadrosaurus) bu yüzden bu listede yer almamıştır.

Jeolojik çağDeğiştir

"Çağ" sütunu, jeolojik zamanda fosilin tarihlendirilmiş olduğu kayaç serisini belirtir. Kısaltma listesi aşağıdaki şekildedir.

Geçersiz, yanlış tanımlanan veya geçerli bir pretozoru temsil etmeyen cins isimleri çağ sütununda "Kullanılamaz" olarak listelenmiş olmakla beraber bu isimde bir pterozorun aslında hiçbir çağda yaşamamış olduğu da bu yüzden göz önüne alınmalıdır.

Bulunduğu yer ve notlarDeğiştir

Konumu sütununda bahsedilen cinse ait olan kalıntıların bulundu coğrafi bölge belirtilmiştir. Bölge olarak, Küba gibi küçük kara parçaları dışında genel olarak kıta isimleri kullanılmıştır. Siyasi veya politik olarak belirlenmiş olan bölgeler Mezozoik zamanda henüz olmadıkları için bu isimler cinslerin bulunduğu yerleri tanımlamak için geçersizdir. Geçersiz, yanlış tanımlanan veya geçerli bir pretozoru temsil etmeyen cins isimleri yer sütununda "Kullanılamaz" şeklinde listelenmiş olmakla beraber bu isimde bir pterozorun aslında hiçbir yerde yaşamamış olduğu da bu nedenle göz önüne alınmalıdır.

Notların yer aldığı sütun, bilimsel önemi ve taksonomik tarihinin listelendiği cinslere dair bilgilere yer vermekle beraber diğer sütunlarda sunulan bilgi ve verilerin derlemelerine dair açıklamaları da içerir.

ListeDeğiştir

CinslerDeğiştir

Pterozorlar listesi
Cins Yazarlar Yıl Durum Dönem Konum Notes

Aetodactylus[5]

Myers

2010

Geçerli

Geç Kretase

K. Amerika

Aidachar[6]

Nesov

1981

Hatalı tanımlama

Kullanılamaz

Kullanılamaz

Aslında teleost sınıfına ait bir balık ama fosil çene kalıntıları yanlışlıkla Ctenochasmatidae'lara atledildi. Yanlışlık 1986 yılında düzeltildi

Alanqa[7]

Ibrahim
ve diğerleri

2010

Geçerli

Geç Kretase

Afrika

Amblydectes

Hooley

1870

Genç sinonim

Kullanılamaz

Kullanılamaz

Coloborhynchus'un genç sinonimi

Angustinaripterus[8]

He
Xinlu
ve diğerleri

1983

Geçerli

Orta Jura Devri

Asya

Dashanpu Formasyonu'nda bulunan tek bir kafatası ile biliniyor. Dorygnathus benzeri dişleri onun balıkçıl beslendiğini düşündürüyor.

Anhanguera[9]

Campos
Kellner

1985

Geçerli

Erken Kretase

G. Amerika

Santana Formasyonu'nda bulunan ve balıkçıl beslenen bir Ornithocheiroidea. Anatomisi üzerinde yapılan çalışmalar yerde iken yürüme şeklinin Pterodactyloidlere benzeyişi hakkında yapılan tartışmalara bir çözüm getirmiştir.

Anurognathus[10]

Döderlein

1923

Geçerli

Geç Jura Devri[11]

Avrupa[11]

Küçük (50 cm kanat genişliği) bir böcekçil, sadece Solnhofen Formasyon'undan bir iskeletiyle tanınıyor.

Apatomerus[12]

Williston

1903

Hatalı tanımlama[2]

Erken Kretase

K. Amerika

Muhtemelen yanlış tanımlanan bir plesiozor[2]

Arambourgiania[13]

Nesov
Kanznyshkina
Cherepanov

1987

Geçerli

Geç Kretase

Asya

Aralazhdarcho[14]

Averianov

2007

Geçerli

Geç Kretase

Asya

Araripedactylus

Wellnhofer

1977

Geçerli

Erken Kretase

G. Amerika

Araripesaurus

Price

1971

Geçerli

Erken Kretase

G. Amerika

Archaeoistiodactylus

Price

2011

Geçerli

Orta Jura Devri

Asya

Arthurdactylus

Frey
Martill

1994

Geçerli

Erken Kretesa

G. Amerika

Aurorazhdarcho[15]

Frey
Meyer
Tischlinger

2011

Geçerli

Geç Jura Devri[15]

Avrupa[15]

Aussiedraco[16]

Kellner
Rodrigues
Costa

2011

Geçerli

Erken Kretase

Avustralya

Austriadactylus[8]

Dalla Vecchia
Wild
Reitner

2002

Geçerli

Geç Trias

Avrupa

Avgodectes[17]

Peters

2004

Genç sinonim

Kullanılamaz

Kullanılamaz

Muhtemelen Haopterus'un genç sinonimi

Azhdarcho[18]

Nesov

1984

Geçerli

Geç Kretase

Asya

Bakonydraco[19]

Weishampel
Jianu

2005

Geçerli

Geç Kretase

Avrupa

Barbosania[20]

Elgin
Frey

2011

Geçerli

Geç Kretase

G. Amerika

Batrachognathus[21]

Rjabinin

1948

Geçerli

Geç Jura Devri[22]

Asya[22]

Beipiaopterus[23]

J.-C. Lü

2003

Geçerli

Erken Kretase

Asya

Belonochasma[2]

Broili

1939

Hatalı tanımlama[2]

Kullanılamaz

Kullanılamaz

Pterozor olmayan bir gnathostom (Gerçekçeneliler).[2]

Bennettazhia

Nesov

1991

Geçerli

Geç Kretase

K. Amerika

Bogolubovia[24]

Nesov
A. A. Yarkov

1989

Geçerli

Geç Kretase

Asya

Boreopterus[25]


Qiang

2005

Geçerli

Erken Kretase

Asya

Brachytrachelus

Giebel

1852

Başka şekilde kullanılan isim

Kullanılamaz

Kullanılamaz

Başka şekilde kullanılan isim, şimdilik Scaphognathus olarak biliniyor

Brasileodactylus[26]

Kellner

1984

Geçerli

Erken Kretase

G. Amerika

Cacibupteryx[27]

Gasparini
Fernández
de la Fuente

2004

Geçerli

Geç Jura Devri

Küba

Campylognathus[28]

Plieninger

1894

Başka şekilde kullanılan isim

Kullanılamaz

Kullanılamaz

Başka şekilde kullanılan isim, şimdilik Campylognathoides olarak tanımlanıyor.

Campylognathoides[8]

Strand

1928

Geçerli

Orta Jura Devri[29]

Avrupa[29]

Carniadactylus[30]

Dalla Vecchia

2009

Geçerli

Geç Trias

Avrupa

Daha önceki ismi Eudimorphodon rosenfeldi.[30]

Cathayopterus[31][32]

Wang
Zhonghe

2006

Geçerli

Erken Kretase

Asya

Caulkicephalus[33]

Steel
Martill
ve diğerleri

2005

Geçerli

Erken Kretase

Avrupa

Caviramus [34]

Fröbisch
Fröbisch

2006

Geçerli

Geç Trias

Avrupa

Cearadactylus[35]

Leonardi
Borgomanero

1985

Geçerli

Erken Kretase

G. Amerika

Changchengopterus[36]

2009

Geçerli

Geç Jura Devri

Asya

Chaoyangopterus[37]

Wang
Zhou

2003

Geçerli

Erken Kretase

Asya

Cimoliornis

Owen

1846

Genç sinonim

Kullanılamaz

Kullanılamaz

Ornithocheirus'un genç sinonimi

Coloborhynchus[8]

Owen

1874

Geçerli

Erken Kretase

Avrupa
K. Amerika
G. Amerika

Comodactylus[38]

Galton

1981

Geçerli

Geç Jura Devri

K. Amerika

Cretornis

Fritsch

1880

Genç sinonim

Kullanılamaz

Kullanılamaz

Ornithocheirus'un genç sinonimi

Criorhynchus

Owen

1874

Genç sinonim

Kullanılamaz

Kullanılamaz

Ornithocheirus'un genç sinonimi

Ctenochasma[39]

von Meyer

1852

Geçerli

Geç Jura Devri.[40]

Avrupa[40]

Cuspicephalus[41]

Martill
Etches

2011

Geçerli

Geç Jura Devri

Avrupa

Cycnorhamphus[8]

Seeley

1870

Geçerli

Geç Jura Devri.[42]

Avrupa[42]

Daitingopterus[43]

Maisch
Matzke
Ge Sun

2004

Nomen nudum.

Geç Jura Devri

Avrupa

Darwinopterus[44]


Unwin
ve diğerleri

2009

Geçerli

Orta Jura Devri

Asya

Rhamphorhynchoidea ve Pterodactyloidea arasında geçiş formu

Dawndraco[45]

Kellner

2010

Geçerli

Geç Kretase

K. Amerika

Dendrorhynchoides[46]

S.-A. Ji
Q. Ji
Padian

1999

Geçerli

Geç Jura Devri veya Erken Kretase

Asya

"Dendrorhynchus"[47]

S.-A. Ji
Q. Ji

1998

Başka şekilde kullanılan isim

Kullanılamaz

Kullanılamaz

Başka şekilde kullanılan isim, şimdilik Dendrorhynchoides olarak tanımlanıyor

Dermodactylus

Marsh

1881

Geçerli

Geç Jura Devri

K. Amerika

Dimorphodon[8]

Owen

1859

Geçerli

Erken Jura Devri[48]

Avrupa[48]

Diopecephalus

Seeley

1871

Genç sinonim

Kullanılamaz

Kullanılamaz

Pterodactylus'un genç sinonimi

Dolichorhamphus

Seeley

1880

Genç sinonim

Kullanılamaz

Kullanılamaz

Rhamphocephalus'un genç sinonimi

Domeykodactylus[49]

Martill
Frey
ve diğerleri

2000

Geçerli

Erken Kretase

G. Amerika

Doratorhynchus[50]

Seeley

1875

Nomen vanum

Geç Jura Devri veya Erken Kretase

Avrupa

Dorygnathus[8]

Wagner

1860

Geçerli

Orta Jura Devri[51]

Avrupa[51]

Dsungaripterus[8]

Young

1964

Geçerli

Geç Jura Devri-Erken Kretase[52]

Afrika[52]
Asya[52]

Elanodactylus[53]

Andres
Ji, Q.

2008

Geçerli

Erken Kretase

Asya

Eoazhdarcho[54]


Qiang

2005

Geçerli

Erken Kretase

Asya

Eopteranodon[55]

Lü, J.C.
Zhang

2005

Geçerli

Erken Kretase

Asya

Eosipterus[8]

Ji
Ji

1997

Geçerli

Erken Kretase

Asya

Eudimorphodon[8]

Zambelli

1973

Geçerli

Orta Trias Dönemi[56]

Avrupa[56]

Faxinalipterus[57]

Bonaparte,
ve diğerleri

2010

Geçerli

Geç Trias

G. Amerika

Feilongus[58]

Wang,
Kellner,
ve diğerleri

2005

Geçerli

Erken Kretase

Asya

Fenghuangopterus[59]


Fucha
Chen

2010

Geçerli

Orta Jura

Asya

Gallodactylus

Fabre

1974

Genç sinonim Kullanılamaz Kullanılamaz Cycnorhamphus'un genç sinonimi

Geosternbergia

Miller

1978

Genç sinonim

Kullanılamaz

Kullanılamaz

Pteranodon'un genç sinonimi

Gegepterus[60]

X. Wang
Kellner
ve diğerleri

2007

Geçerli

Erken Kretase

Asya

Germanodactylus[8]

Yang

1964

Geçerli

Orta Jura.[61]

Avrupa[61]

Gladocephaloideus[62]


Ji
Wei
Liu

2011

Geçerli

Erken Kretase

Asya

Gnathosaurus[8]

von Meyer

1833

Geçerli

Geç Jura[63]

Avrupa[63]

Gwawinapterus[64]

Arbour Philip Currie

2011

Geçerli

Geç Kretase[64]

K. Amerika[64]

Haopterus[65]

Wang X.
Lü J.

2001

Geçerli

Erken Kretase

Asya

Harpactognathus[66]

Carpenter
Unwin
ve diğerleri

2003

Geçerli

Geç Jura

K. Amerika

Hatzegopteryx[67]

Buffetaut
Grigorescu
Csiki

2002

Geçerli

Geç Kretase

Avrupa

Herbstosaurus[8]

Casamiquela

1974

Geçerli

Geç Jura

G. Amerika

Hongshanopterus[68]

X. Wang
Campos
ve diğerleri

2008

Geçerli

Erken Kretase

Asya

Huanhepterus[69]

Dong

1982

Geçerli

Geç Jura

Asya

Huaxiapterus[70]

J. Lü
C. Yuan

2005

Geçerli

Erken Kretase

Asya

İngridia[71]

Unwin
Martill

2007

Genç sinonim

Kullanılamaz

Kullanılamaz

Tupandactylus'un genç sinonimi

İstiodactylus[8]

Howse
Milner
Martill

2001

Geçerli

Erken Kretase

Avrupa

Jeholopterus[72]

X. Wang
Z. Zhou

2002

Geçerli

Orta Jura veya Erken Kretase

Asya

Jianchangnathus[73]

Cheng
Wang
Jiang
Kellner

2012

Geçerli

Orta Jura

Asya

Jianchangopterus[74]


Bo

2011

Geçerli

Orta Jura

Asya

Jidapterus[75]

Dong
Sun
Wu

2003

Geçerli

Erken Kretase

Asya

Kepodactylus[76]

Harris
Carpenter

1996

Geçerli

Orta Jura

K. Amerika

Kunpengopterus[77]

X. Wang
Kellner
ve diğerleri

2010

Geçerli

Orta Jura

Asya

Lacusovagus[78]

Witton

2008

Geçerli

Erken Kretase

G. Amerika

Laopteryx

Marsh

1881

Geçerli

Orta Jura

K. Amerika

Liaoningopterus[70]

X.-L. Wang
Z.-H. Zhou

2003

Geçerli

Erken Kretase

Asya

Liaoningopteryx

X. Wang
Zhao

2003

Lapsus calami

Kullanılamaz

Kullanılamaz

Liaoningopterus'un yanlış şekilde yazılmışı

Liaoxipterus[69]

Z. Dong
J. Lü

2005

Geçerli

Erken Kretase

Asya

"Lithosteornis"[79]

Gervais

1844

Nomen nudum

Kullanılamaz

Kullanılamaz

Nomen nudum ve Ornithocheirus'un genç sinonimi

Lonchodectes[8]

Hooley

1914

Geçerli

Erken Kretase ile Geç Kretase

Avrupa

Lonchognathosaurus[43]

Maisch
Matzke
Ge Sun

2004

Geçerli

Erken Kretase

Asya

Longchengpterus[80]

L. Wang
L. Li
ve diğerleri

2006

Geçerli

Erken Kretase

Asya

Ludodactylus[81]

Frey
Martill
Buchy

2003

Geçerli

Erken Kretase

G. Amerika

Macrotrachelus

Giebel

1852

Genç sinonim

Kullanılamaz

Kullanılamaz

Pterodactylus'un genç sinonimi

Mesadactylus[82]

Jensen
Padian

1989

Geçerli

Geç Jura

K. Amerika

Microtuban[83]

Elgin
Frey

2011

Geçerli

Geç Kretase

Afrika

Montanazhdarcho[84]

Padian
Horner
de Ricqlès

1993

Geçerli

Geç Kretase

K. Amerika

Muzquizopteryx[85]

Frey
Buchy
ve diğerleri''

2006

Geçerli

Geç Kretase

K. Amerika

Mythunga[86]

Molnar
Thulborn

2008

Geçerli

Erken Kretase

Avustralya

Navajodactylus[87]

Sullivan
Fowler

2011

Geçerli

Geç Kretase

K. Amerika

Nemicolopterus[88]

X. Wang
Kellner
ve diğerleri

2008

Geçerli

Erken Kretase

Asya

Nesodactylus[89]

Colbert

1969

Geçerli

Geç Jura

Küba

Nesodon[90]

Jensen
Ostrom

1977

Lapsus calami.

Kullanılamaz

Kullanılamaz

Nesodactylus'un yanlış yazılımı, ayrıca bir toxodont ile isim değiştirdi

Ningchengopterus[91]

J. Lu

2009

Geçerli

Erken Kretase

Asya

Noripterus[8]

Yang

1973

Geçerli

Erken Kretase

Asya

Normannognathus[43]

Buffetaut
J.-J. Lepage
G. Lepage

1998

Geçerli

Geç Jura

Avrupa

Nurhachius

Wang
Kellner
ve diğerleri

2003

Geçerli

Erken Kretase

Asya

Nyctodactylus[92]

Marsh

1881

Genç sinonim

Kullanılamaz

Kullanılamaz

Nyctosaurus'un genç sinonimi

Nyctosaurus[93]

Marsh

1876

Geçerli

Geç Kretase[94]

Kuzey[94]
ve G. Amerika[94]

Odontorhynchus

Stolley

1936

Tartışılmakta

Kullanılamaz

Kullanılamaz

Başka şekilde kullanılan isim, ancak yerine başka bir isim henüz konulmadı

Oolithorhynchus[2]

Whalley

2000

Nomen nudum[2]

Hakkında henüz hiçbir şey bilinmeyen bir eser metni[2]

Ornithocephalus[95]

von Sömmering

1812

Genç sinonim

Kullanılamaz

Kullanılamaz

Pterodactylus'un genç sinonimi

Ornithocheirus[8]

Seeley

1869

Geçerli

Geç Jura[96]

Afrika[96]
Avustralya[96]
Avrupa[96]
G. Amerika[96]

Ornithodesmus[2]

Seeley

1887

Hatalı tanımlama[2]

Kullanılamaz

Kullanılamaz

Deinonychosaur'un yanlış telaffuzu[2]

Ornithopterus[97]

Fitzinger

1843

Genç sinonim

Kullanılamaz

Kullanılamaz

Rhamphorhynchuss'un genç sinonimi

Ornithostoma[8]

Seeley

1871

Geçerli

Geç Kretase

Avrupa

Osteornis[79]

Gervais

1844

Nomen nudum

Kullanılamaz

Kullanılamaz

Nomen nudum, ancak Ornithocheirus'un genç sinonimi olarak da biliniyor

Pachyrhamphus[97]

Fitzinger

1843

Başka şekilde kullanılan isim

Kullanılamaz

Kullanılamaz

Başka şekilde kullanılan isim, şimdilik Scaphognathus olarak biliniyor

Palaeornis

Mantell

1835

Başka şekilde kullanılan isim

Kullanılamaz

Kullanılamaz

Başka şekilde kullanılan isim ama Ornithocheirus'un genç sinonimi olarak görünüyor

Paranurognathus[98]

Peters

2005

Genç sinonim

Kullanılamaz

Kullanılamaz

Anurognathus'un genç sinonimi

Parapsicephalus[99]

von Arthaber

1919

Geçerli

Erken Jura

Avrupa

Peteinosaurus[8]

Wild

1978

Geçerli

Orta Triyas[100]

Avrupa[100]

"Phobetor"[2][8]

Bakhurina

1986

Genç sinonim

Kullanılamaz

Kullanılamaz

Noripterus'un genç sinonimi[101]

Phosphatodraco[102]

Pereda-Suberbiola
Bardet
ve diğerleri

2003

Geçerli

Geç Kretase

Afrika

Plataleorhynchus[103]

Howse
Milner

1995

Geçerli

Geç Jura ile Erken Kretase

Avrupa

Prejanopterus[104]

Vidarte
Calvo

2010

Geçerli

Erken Kretase

Avrupa

Preondactylus[8]

Wild

1983

Geçerli

Orta Triyas[105]

Avrupa[105]

"Pricesaurus"[106]

Bonaparte
Sanchez

1986

Nomen nudum.

Erken Kretase

G. Amerika

Procoelosaurus[107]

Atanassov

2002

Nomen ex dissertatione
(Bitirme tezi)[2]

Ptenodactylus[108]

Seeley

1869

Genç sinonim

Kullanılamaz

Kullanılamaz

Pterodactylus'un genç sinonimi

Ptenodracon[109]

Lydekker

1888

Başka şekilde kullanılan isim

Kullanılamaz

Kullanılamaz

Başka şekilde kullanılan isim ama Coloborhynchus'un genç sinonimi olarak görünüyor

Pteranodon[8]

Marsh

1876

Geçerli

Geç Kretase[110]

K. Amerika[110]

Ptéro-dactyle

Cuvier

1809

Kullanılamaz

Kullanılamaz

Pterodactylus olarak tekrar isimlendirildi

Pterodactylus

Rafinesque

1815

Geçerli

Geç Jura.[111]

Afrika[111]
Avrupa[111]

Pterodaustro[8]

Bonaparte

1970

Geçerli

Erken Kretase[112]

G. Amerika[112]

Pteromimus[107]

Atanassov

2002

Nomen ex dissertatione
(Bitirme tezi)[2]

Pteromonodactylus

Teryaev

1967

Genç sinonim

Kullanılamaz

Kullanılamaz

Rhamphorhynchus'un genç sinonimi

Pterorhynchus[113]

Czerkas
Q. Ji

2002

Geçerli

Geç Jura

Asya

Pterotherium[114]

Fischer von Waldheim

1813

Genç sinonim

Kullanılamaz

Kullanılamaz

Pterodactylus'un genç sinonimi

Puntanipterus[115]

Bonaparte
Sanchez

1975

Geçerli

Geç Jura ile Erken Kretase

G. Amerika

Qinglongopterus[116]

J. Lü
Unwin
ve diğerleri

2012

Geçerli

Orta Jura

Asya

Quetzalcoatlus[8]

Lawson

1975

Geçerli

Geç Kretase[117]

K. Amerika[117]

Raeticodactylus[118]

Stecher

2008

Genç sinonim

Kullanılamaz

Kullanılamaz

Caviramus'un genç sinonimi

Rhabdopelix[2]

Cope

1870

Hatalı tanımlama[2] Kullanılamaz Kullanılamaz Önce Trias Dönemi'ne ait bir pterozor olduğu düşünüldü ama şimdi en azından kısmen kuehneosaurid olarak biliniyor[2]

Rhamphinion[119]

Padian

1984

Geçerli

Erken Jura

K. Amerika

Rhamphocephalus[8]

Seeley

1880

Geçerli

Orta Jura

Avrupa

Rhamphorhynchus[8]

von Meyer

1846

Geçerli

Geç Jura.[120]

Afrika[120]
Avrupa[120]

Santanadactylus[121]

de Buisonjé

1980

Geçerli

Erken Kretase

G. Amerika

Scaphognathus[8]

Wagner

1861

Geçerli

Geç Jura.[122]

Avrupa[122]

Sericipterus

Andres
Clark
X. Xing

2010

Geçerli

Geç Jura

Asia

Shenzhoupterus[123]

J. Lü
Unwin
ve diğerleri

2008

Geçerli

Erken Kretase

Asya

Sinopterus[70]

X. Wang
Z. Zhou

2003

Geçerli

Erken Kretase

Asia

Siroccopteryx[124]

Mader
Kellner

1999

Genç sinonim

Kullanılamaz

Kullanılamaz

Coloborhynchus'un genç sinonimi

Sordes[8]

Sharov

1971

Geçerli

Geç Jura.[125]

Asya[125]

Sultanuvaisia[6]

Nesov

1981

Hatalı tanımlama

Geç Kretase

Asya

Doğrusu bu bir balık

Tapejara[8]

Kellner

1989

Geçerli

Erken Kretase

G. Amerika

Tendaguripterus[126]

Unwin
Heinrich

1999

Geçerli

Geç Jura

Afrika

Thalassodromeus[127]

Kellner
Campos

2002

Geçerli

Erken Kretase

G. Amerika

"Titanopteryx"[128]

Arambourg

1959

Başka şekilde kullanılan isim

Geç Kretase

Asya

Başka şekilde kullanılan isim. Simuliid türü bir sivrisinek için onun ismi kullanılıyor. Arambourgiania olarak tekrar isimlendirildi.

Tribelesodon

Bassani

1886

Hatalı tanımlama

Kullanılamaz

Kullanılamaz

Daha önce Trias Dönemi bir pterozor olduğu düşünüldü ama şu an prolacertiform Tanystropheus'un yanlış tanımlanan bir türü olarak biliniyor

Tropeognathus

Wellnhofer

1987

Genç sinonim

Kullanılamaz

Kullanılamaz

Ornithocheirus'un genç sinonimi

Tupandactylus[129]

Kellner
Campos

2007

Geçerli

Erken Kretase

G. Amerika

Tupuxuara[130]

Kellner
Campos

1988

Geçerli

Geç Kretase

K. Amerika
G. Amerika

Uktenadactylus[131]

Rodrigues
Kellner

2008

Tartışmalı

Erken Kretase

K. Amerika

Coloborhynchus'un olası genç sinonimi

Unwindia[132]

Martill

2011

Geçerli

Geç Kretase

G. Amerika

Utahdactylus[133]

Czerkas
Mickelson

2002

Tartışmalı

Kullanılamaz

Kullanılamaz

Muhtemelen pterozor olmayan başka bir sürüngen

Volgadraco[134]

Averianov
Arkhangelsky
Pervushov

2008

Geçerli

Geç Kretase.

Asya

Wukongopterus

X. Wang
Kellner
ve diğerleri

2009

Geçerli

Orta Jura

Asya

"Wyomingopteryx"[135]

Bakker

1994

Nomen nudum. Nomen nudum.

Yixianopterus[136]

J. Lü
S. Ji
ve diğerleri

2006

Geçerli

Erken Kretase

Asya

Geçerli görünüyor ama hakkında sadece çok az şey biliniyor[137]

Zhejiangopterus[138]

Z. Cai
F. Wei

1994

Geçerli

Geç Kretase

Asya

Zhenyuanopterus[139]

J. Lü

2010

Geçerli

Erken Kretase

Asya

Ayrıca bakınızDeğiştir

KaynakçaDeğiştir

 1. ^ Haaramo, Mikko (15 Kasım 2005). "Pterosauria". Mikko's Phylogeny Archive. 29 Mart 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Mart 2007. 
 2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r Hanson, Mike (12 Ekim 2005). "Genus Index". The Pterosauria. Archosauria.org. 1 Temmuz 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Mart 2007. 
 3. ^ Hanson, Mike (30 Eylül 2006). "The Pterosaur Species List" (pdf). The Pterosauria. Archosauria.org. 6 Ocak 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 27 Temmuz 2007. 
 4. ^ Glut, Donald F. (2006). "Appendix One: Pterosaurs". Dinosaurs: The Encyclopedia. 4th Supplement. Jefferson, Kuzey Karolina: McFarland. ss. 583-633. ISBN 0-7864-2295-5. 
 5. ^ Myers, Timothy S. (2010). "A new ornithocheirid pterosaur from the Upper Cretaceous (Cenomanian–Turonian) Eagle Ford Group of Texas". Journal of Vertebrate Paleontology. 30 (1). ss. 280-287. doi:10.1080/02724630903413099. 
 6. ^ a b Nesov, Lev A. (1981). [Flying reptiles from the Late Cretaceous of Kyzyl-Kum]. Paleontologicheskii Zhurnal (Rusça). 15. ss. 98-104. 
 7. ^ Ibrahim, N., Unwin, D.M., Martill, D.M., Baidder, L. and Zouhri, S. (2010). "A New Pterosaur (Pterodactyloidea: Azhdarchidae) from the Upper Cretaceous of Morocco." PLoS ONE, 5(5): e10875. DOI:10.1371/journal.pone.0010875
 8. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac Unwin, David M. Appendix: List of Valid Pterosaur Species. Pterosaurs From Deep Time. New York: Pi Press, 2006. ISBN 0-13-146308-X
 9. ^ Campos, D. A., and Kellner, A. W. A. (1985). "Panorama of the Flying Reptiles Study in Brazil and South America (Pterosauria/ Pterodactyloidea/ Anhangueridae)." Anais da Academia Brasileira de Ciências, 57(4):141–142 & 453-466
 10. ^ Döderlein, L. (1923). "Anurognathus ammoni ein neuer Flugsaurier." Sitzungsberichte der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Abteilung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften zu München, 1923, 117-164.
 11. ^ a b "Anurognathus." In: Cranfield, Ingrid (ed.). The Illustrated Directory of Dinosaurs and Other Prehistoric Creatures. London: Salamander Books, Ltd. Pp. 306-307.
 12. ^ Williston, Samuel W. (1903). "On the osteology of Nyctosaurus (Nyctodactylus), with notes on American pterosaurs". Field Museum Publications (Geological Series) 2 (3): 125–163.
 13. ^ Nesov, L.A., Kanznyshkina, L.F., and Cherepanov, G.O. (1987). "Dinosaurs, crocodiles and other archosaurs from the Late mesozoic of central Asia and their place in ecosystems." Abstracts of the 33rd session of the All-Union Palaeontological Society, Leningrad, pp. 46-47. [In Russian].
 14. ^ Averianov, A.O. (2007). "New records of azhdarchids (Pterosauria, Azhdarchidae) from the late Cretaceous of Russia, Kazakhstan, and Central Asia". Paleontological Journal. 41 (2). ss. 189-197. doi:10.1134/S0031030107020098. 
 15. ^ a b c Eberhard Frey, Christian A. Meyer and Helmut Tischlinger (2011). "The oldest azhdarchoid pterosaur from the Late Jurassic Solnhofen Limestone (Early Tithonian) of Southern Germany". Swiss Journal of Geosciences. Cilt 104. doi:10.1007/s00015-011-0073-1. 
 16. ^ Kellner, Alexander W.A. (2011). "Short note on a pteranodontoid pterosaur (Pterodactyloidea) from western Queensland, Australia" (PDF). Anais da Academia Brasileira de Ciências. 83 (1). ss. 301-308. doi:10.1590/S0001-37652011000100018. 12 Ekim 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 20 Mart 2012. 
 17. ^ Peters, David (2004). "Did pterosaurs lay eggs?". Prehistoric Times. Cilt 67. s. 21. 11 Şubat 2005 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Mart 2012. 
 18. ^ Nesov, L. A. (1984). ["Upper Cretaceous pterosaurs and birds from Central Asia. 5 Ocak 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi."] Paleontologicheskii Zhurnal, 1984(1), 47-57.
 19. ^ Ösi, Attila (2005). "First evidence of azhdarchid pterosaurs from the Late Cretaceous of Hungary" (PDF). Acta Palaeontologica Polonica. 50 (4). ss. 777-787. 25 Eylül 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 4 Mart 2007. 
 20. ^ Ross A. Elgin and Eberhard Frey (2011). "A new ornithocheirid, Barbosania gracilirostris gen. et sp. nov. (Pterosauria, Pterodactyloidea) from the Santana Formation (Cretaceous) of NE Brazil". Swiss Journal of Palaeontology. Cilt 130. doi:10.1007/s13358-011-0017-4. [ölü/kırık bağlantı]
 21. ^ Rjabinin A. N., 1948, "Remarks on a flying reptile from the Jurassic of the Kara-Tau", Akademia Nauk, Paleontological Institute, Trudy, 15(1): 86-93
 22. ^ a b "Batrachognathus." In: Cranfield, Ingrid (ed.). The Illustrated Directory of Dinosaurs and Other Prehistoric Creatures. London: Salamander Books, Ltd. Pp. 320-321.
 23. ^ Lü J.-C., 2003, A new pterosaur: Beipiaopterus chenianus, gen. et sp. nov. (Reptilia: Pterosauria) from Western Liaoning Province, China. Memoir of the Fukui Prefectural Dinosaur Museum 2: 153-160.
 24. ^ Nesov, L.A. and Yarkov, A.A. (1989). “New Birds from the Cretaceous–Paleogene of the USSR and Some Remarks on the History of Origin and Evolution of the Class.” Tr. Zool. Inst. Akad. Nauk SSSR, 197: 78–97.
 25. ^ Junchang Lü; and Qiang Ji (2005). "A new ornithocheirid from the Early Cretaceous of Liaoning Province, China". Acta Geologica Sinica 79 (2): 157–163.
 26. ^ Kellner, A. W. A. (1984). "Ocorrencia de uma mandibula de pterosauria (Brasileodactylus araripensis, nov. gen.; nov. sp.) na Formacao Santana, Cretaceo da Chapada do Araripe, Ceara-Brasil." Anais XXXIII Cong. Brasil. de Geol, 578–590. Rio de Janeiro.
 27. ^ Gasparini, Zulma (2004). "A new pterosaur from the Jurassic of Cuba". Palaeontology. 47 (4). ss. 919-927. doi:10.1111/j.0031-0239.2004.00399.x. 5 Aralık 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Mart 2007. 
 28. ^ Plieninger, F. 1895 "Campylognathus Zitteli, ein neuer Flugsaurier aus dem obersten Lias Schwabens", Paläontographica 41, 193–222 & pl. 19.
 29. ^ a b "Campylognathoides." In: Cranfield, Ingrid (ed.). The Illustrated Directory of Dinosaurs and Other Prehistoric Creatures. London: Salamander Books, Ltd. Pp. 296-297.
 30. ^ a b Dalla Vecchia, Fabio M. (2009). "Anatomy and systematics of the pterosaur Carniadactylus (gen. n.) rosenfeldi (Dalla Vecchia, 1995)". Rivista Italiana de Paleontologia e Stratigrafia. 115 (2). ss. 159-188. 
 31. ^ Xiaolin, Wang (2006). "Pterosaur assemblages of the Jehol Biota and their implication for the Early Cretaceous pterosaur radiation". Geological Journal. 41 (3-4). ss. 405-418. doi:10.1002/gj.1046. 
 32. ^ Xunalai Yuan, Wang Xiaolin, Zhonghe Zhou, Jiayu Rong, Zongjie Fang, Renbin Zhan (2006). "Originations and Radiations—Evidences from the Chinese Fossil Record". Pekin: Science Press. ss. 665-689, 937-938. 
 33. ^ Steel, L., Martill, D.M., Unwin, D.M. and Winch, J. D. (2005). A new pterodactyloid pterosaur from the Wessex Formation (Lower Cretaceous) of the Isle of Wight, England. Cretaceous Research, 26, 686-698.
 34. ^ Fröbisch, N.B. (2006). "A new basal pterosaur genus from the upper Triassic of the Northern Calcareous Alps of Switzerland". Palaeontology. 49 (5). ss. 1081-1090. doi:10.1111/j.1475-4983.2006.00581.x. Erişim tarihi: 2 Mart 2007. [ölü/kırık bağlantı]
 35. ^ Leonardi, G. & Borgomanero, G. (1985). "Cearadactylus atrox nov. gen., nov. sp.: novo Pterosauria (Pterodactyloidea) da Chapada do Araripe, Ceara, Brasil." Resumos dos communicaçoes VIII Congresso bras. de Paleontologia e Stratigrafia, 27: 75–80.
 36. ^ Lü, J. (2009). "A new non-pterodactyloid pterosaur from Qinglong County, Hebei Province of China." Acta Geologica Sinica (English Edition), 83(2): 189-199. doi: 10.1111/j.1755-6724.2009.00062.x.
 37. ^ Wang Xiao-Lin; and Zhou Zhong-He (2003). "Two new pterodactyloid pterosaurs from the Early Cretaceous Jiufotang Formation of Western Liaoning, China". Vertebrata PalAsiatica 41 (1): 34–41.
 38. ^ Galton, P.M. (1981). A rhamphorhynchoid pterosaur from the Upper Jurassic of North America. Journal of Paleontology 55:1117–1122.
 39. ^ von Meyer, C. E. H. 1852, Ctenochasma Roemeri. Paläontographica 2, 82–84 & pl. 13.
 40. ^ a b "Ctenochasma." In: Cranfield, Ingrid (ed.). The Illustrated Directory of Dinosaurs and Other Prehistoric Creatures. London: Salamander Books, Ltd. Pp. 316-317.
 41. ^ David M. Martill and Steve Etches (2011). "A new monofenestratan pterosaur from the Kimmeridge Clay Formation (Upper Jurassic, Kimmeridgian) of Dorset, England" (PDF). Acta Palaeontologica Polonica. Cilt in press. doi:10.4202/app.2011.0071. 5 Nisan 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 20 Mart 2012. 
 42. ^ a b "Gallodactylus." In: Cranfield, Ingrid (ed.). The Illustrated Directory of Dinosaurs and Other Prehistoric Creatures. London: Salamander Books, Ltd. Pp. 312-313.
 43. ^ a b c Maisch, M.W. (2004). "A new dsungaripteroid pterosaur from the Lower Cretaceous of the southern Junggar Basin, north-west China". Cretaceous Research. 25 (5). ss. 625-634. doi:10.1016/j.cretres.2004.06.002.  Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi: "MMS04" adı farklı içerikte birden fazla tanımlanmış (Bkz: Kaynak gösterme) Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi: "MMS04" adı farklı içerikte birden fazla tanımlanmış (Bkz: Kaynak gösterme)
 44. ^ Lü, J., Unwin, D. M., Jin, X., Liu, Y. & Ji, Q. 2009. Evidence for modular evolution in a long-tailed pterosaur with a pterodactyloid skull. Proceedings of the Royal Society B doi:10.1098/rspb.2009.1603
 45. ^ Kellner, A.W.A. (2010). "Comments on the Pteranodontidae (Pterosauria, Pterodactyloidea) with the description of two new species". Anais da Academia Brasileira de Ciências 82 (4): 1063-1084.
 46. ^ Ji, S.-A., Ji, Q., and Padian, K. (1999). Biostratigraphy of new pterosaurs from China. Nature 398:573–574.
 47. ^ Ji S.-A., and Ji Q. (1998). A new fossil pterosaur (Rhamphorhynchoidea) from Liaoning. Jiangsu Geology 22(4):199-206.
 48. ^ a b "Dimorphodon." In: Cranfield, Ingrid (ed.). The Illustrated Directory of Dinosaurs and Other Prehistoric Creatures. London: Salamander Books, Ltd. Pp. 288-291.
 49. ^ Martill, D.M., Frey, E., Diaz, G.C., and Bell, C.M. (2000). Reinterpretation of a Chilean pterosaur and the occurrence of Dsungeripteridae in South America. Geological Magazine 137(1):19-25.
 50. ^ Seeley, H. G. (1875). "On an Ornithosaurian (Doratorhynchus validus) from the Purbeck Limestone of Langton near Swanage". Quarterly Journal of the Geological Society. 31 (1-4). ss. 465-468. doi:10.1144/GSL.JGS.1875.031.01-04.35. 
 51. ^ a b "Dorygnathus." In: Cranfield, Ingrid (ed.). The Illustrated Directory of Dinosaurs and Other Prehistoric Creatures. London: Salamander Books, Ltd. Pp. 292-295.
 52. ^ a b c "Dsungaripterus." In: Cranfield, Ingrid (ed.). The Illustrated Directory of Dinosaurs and Other Prehistoric Creatures. London: Salamander Books, Ltd. Pp. 334-335.
 53. ^ Andres, B., and Ji, Q. (2008). "A new pterosaur from the Liaoning Province of China, the phylogeny of the Pterodactyloidea, and convergence in their cervical vertebrae." Palaeontology, 51(2): 453-469.
 54. ^ Lü, Junchang (2005). "New azhdarchid pterosaur from the Early Cretaceous of western Liaoning". Acta Geologica Sinica. 79 (3). ss. 301-307. doi:10.1111/j.1755-6724.2005.tb00893.x. 
 55. ^ Lü, J.C. (2005). "New pterodactyloid pterosaur from the Yixian Formation of western Liaoning". Geological Review. 51 (4). ss. 458-462. 
 56. ^ a b "Eudimorphodon." In: Cranfield, Ingrid (ed.). The Illustrated Directory of Dinosaurs and Other Prehistoric Creatures. London: Salamander Books, Ltd. Pp. 280-281.
 57. ^ Bonaparte, J., Schultz, C., and Soares, M. (2010). "Pterosauria from the Late Triassoc of Southern Brazil." In : Bandyopadhyay, S. (ed). New Aspects of Mesozoic Biodiversity. Berlin/Heidelberg: Springer Pp. 63–71.
 58. ^ Wang, Xiaolin (Ekim 2005). "Pterosaur diversity and faunal turnover in Cretaceous terrestrial ecosystems in China". Nature. 437 (7060). ss. 875-879. doi:10.1038/nature03982. PMID 16208369. 
 59. ^ Lü, J.; Fucha, X.; Chen, J. (2010). "A new scaphognathine pterosaur from the Middle Jurassic of western Liaoning, China". Acta Geoscientica Sinica. 31 (2). ss. 263-266. 
 60. ^ Wang, X., Kellner, A.W.A., Zhou, Z., and Campos, D.A. (2007). "A new pterosaur (Ctenochasmatidae, Archaeopterodactyloidea) from the Lower Cretaceous Yixian Formation of China." Cretaceous Research, 28(2): 2245-260. doi: 10.1016/j.cretres.2006.08.004
 61. ^ a b "Germanodactylus." In: Cranfield, Ingrid (ed.). The Illustrated Directory of Dinosaurs and Other Prehistoric Creatures. London: Salamander Books, Ltd. Pp. 310-311.
 62. ^ Lü Junchang, Ji Qiang, Wei Xuefang and Liu Yongqing (2011). "A new ctenochasmatoid pterosaur from the Early Cretaceous Yixian Formation of western Liaoning, China". Cretaceous Research. Cilt in press. doi:10.1016/j.cretres.2011.09.010. 1 Temmuz 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Mart 2012. 
 63. ^ a b "Gnathosaurus." In: Cranfield, Ingrid (ed.). The Illustrated Directory of Dinosaurs and Other Prehistoric Creatures. London: Salamander Books, Ltd. Pp. 314-315.
 64. ^ a b c Victoria M. Arbour; Philip J. Currie (2011). "An istiodactylid pterosaur from the Upper Cretaceous Nanaimo Group, Hornby Island, British Columbia, Canada". Canadian Journal of Earth Sciences. 48 (1). ss. 63-69. doi:10.1139/E10-083. 
 65. ^ Wang X. and Lü J. (2001). Discovery of a pterodactloid pterosaur from the Yixian Formation of western Liaoning, China. Chinese Science Bulletin 45(12):447-454.
 66. ^ Carpenter, K., Unwin, D.M., Cloward, K., Miles, C.A., and Miles, C. (2003). A new scaphognathine pterosaur from the Upper Jurassic Formation of Wyoming, USA. In: Buffetaut, E., and Mazin, J.- M. (eds.). Evolution and Palaeobiology of Pterosaurs. Geological Society of London, Special Publications 217:45-54.
 67. ^ Buffetaut, E., Grigorescu, D., and Csiki, Z. (2002). "A new giant pterosaur with a robust skull from the latest Cretaceous of Romania." Naturwissenschaften, 89(4): 180-184. Abstract[ölü/kırık bağlantı]
 68. ^ Xiaolin Wang (2008). "A primitive istiodactylid pterosaur (Pterodactyloidea) from the Jiufotang Formation (Early Cretaceous), northeast China". Zootaxa. Cilt 1813. ss. 1-18. 
 69. ^ a b Dong, Z.-M. (1982). On a new Pterosauria (Huanhepterus quingyangensis gen.et. sp.nov.) from Ordos, China. Vertebrata Palasiatica 20(2):115-121. Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi: "DZM82" adı farklı içerikte birden fazla tanımlanmış (Bkz: Kaynak gösterme)
 70. ^ a b c Lü, J., and Yuan, C. (2005). "New tapejarid pterosaur from Western Liaoning, China." Acta Geologica Sinica 79(4):453-458. Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi: "WZ03" adı farklı içerikte birden fazla tanımlanmış (Bkz: Kaynak gösterme) Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi: "WZ03" adı farklı içerikte birden fazla tanımlanmış (Bkz: Kaynak gösterme)
 71. ^ Unwin, D. M. and Martill, D. M. (2007). "Pterosaurs of the Crato Formation." In Martill, D. M., Bechly, G. and Loveridge, R. F. (eds), The Crato Fossil Beds of Brazil: Window into an Ancient World. Cambridge University Press (Cambridge), pp. 475-524.
 72. ^ Wang, X., Zhou, Z., Zhang, F., and Xu, X. (2002). "A nearly completely articulated rhamphorhynchoid pterosaur with exceptionally well-preserved wing membranes and 'hairs' from Inner Mongolia, northeast China." Chinese Science Bulletin 47(3), 226 – 232.
 73. ^ Xin Cheng, Xiaolin Wang, Shunxing Jiang and Alexander W.A. Kellner (2012). "A new scaphognathid pterosaur from western Liaoning, China". Historical Biology. Cilt in press. doi:10.1080/08912963.2011.635423. 5 Mayıs 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Mart 2012. 
 74. ^ Lü Junchang and Bo Xue (2011). "A New Rhamphorhynchid Pterosaur (Pterosauria) from the Middle Jurassic Tiaojishan Formation of Western Liaoning, China". Acta Geologica Sinica. 85 (5). ss. 977-983. 13 Kasım 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Mart 2012. 
 75. ^ Dong Z., Sun Y., and Wu S. (2003). On a new pterosaur from the Lower Cretaceous of Chaoyang Basin, Western Liaoning, China. Global Geology 22(1):1-7.
 76. ^ Harris, J.D., and Carpenter, K. (1996). A large pterodactyloid from the Morrison Formation (Late Jurassic) of Garden Park, Colorado. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Monatshefte 1996(8):473-484.
 77. ^ Wang, X.; Kellner, A.W.A.; Jiang, S., Cheng, X., Meng, X. & Rodrigues, T. (2010). "New long-tailed pterosaurs (Wukongopteridae) from western Liaoning, China". Anais da Academia Brasileira de Ciências 82 (4): 1045-1062.
 78. ^ Witton, Mark P. (2008). "A new azhdarchoid pterosaur from the Crato Formation (Lower Cretaceous, Aptian?) of Brazil". Palaeontology. 51 (6). ss. 1289-1300. doi:10.1111/j.1475-4983.2008.00811.x. 
 79. ^ a b Gervais, F. L. P. 1844. Remarques sur les oiseaux fossiles. Thèse, Fac. Sci., Univ. Paris. [Abstract in Bulletin of the Société Philomathique de Paris, pp. 67-70 & L'Institut 12:293-294.]
 80. ^ Wang, L., Li, L., Duan, Y., and Cheng, S.L. (2006). A new istiodactylid pterosaur from western Liaoning, China. Geological Bulletin of China 25(6):737-740.
 81. ^ Frey, E., Martill, D., and Buchy, M. (2003). A new crested ornithocheirid from the Lower Cretaceous of northeastern Brazil and the unusual death of an unusual pterosaur. In: Buffetaut, E., and Mazin, J.-M. (eds.). Evolution and Palaeobiology of Pterosaurs. Geological Society Special Publication 217:56-63. ISBN 1-86239-143-2.
 82. ^ Jensen, J. A., and Padian, K. (1989) Small pterosaurs and dinosaurs from the Uncompahgre fauna (Brushy Basin Member, Morrison Formation: ?Tithonian), late Jurassic, western Colorado. Journal of Paleontology 63:363–374.
 83. ^ Ross A. Elgin and Eberhard Frey (2011). "A new azhdarchoid pterosaur from the Cenomanian (Late Cretaceous) of Lebanon". Swiss Journal of Geosciences. Cilt in press. doi:10.1007/s00015-011-0081-1. 
 84. ^ Padian, K., Horner, J.R., and de Ricqlès, A.J. (1993). "A new azhdarchid pterosaur from the Two Medicine Formation (Late Cretaceous, Campanian) of Montana, identified on the basis of bone histology." Journal of Vertebrate Paleontology, 13: 52A.
 85. ^ Frey, E., Buchy, M.-C., Stinnesbeck, W., González, A.G., and di Stefano, A. (2006). Muzquizopteryx coahuilensis n.g., n. sp., a nyctosaurid pterosaur with soft tissue preservation from the Coniacian (Late Cretaceous) of northeast Mexico (Coahuila). Oryctos 6:19-39.
 86. ^ Molnar, Ralph E. (2008). "An incomplete pterosaur skull from the Cretaceous of north-central Queensland, Australia". Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro. 65 (4). ss. 461-470. 
 87. ^ Robert M. Sullivan and Denver W. Fowler (2011). "Navajodactylus boerei, n. gen., n. sp., (Pterosauria, ?Azhdarchidae) from the Upper Cretaceous Kirtland Formation (upper Campanian) of New Mexico" (PDF). Fossil Record 3. New Mexico Museum of Natural History and Science, Bulletin. Cilt 53. ss. 393-404. 4 Şubat 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 20 Mart 2012. 
 88. ^ Wang, X., Kellner, A.W.A., Zhou, Z., and Campos, D.A. (2008). "Discovery of a rare arboreal forest-dwelling flying reptile (Pterosauria, Pterodactyloidea) from China." Proceedings of the National Academy of Sciences, 106(6): 1983–1987. doi:10.1073/pnas.0707728105
 89. ^ Colbert, Edwin H. (1969). "A Jurassic pterosaur from Cuba" (PDF). American Museum Novitates. Cilt 2370. ss. 1-26. 11 Haziran 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 3 Mart 2007. 
 90. ^ Jensen, J. A. and J. H. Ostrom. 1977. A second Jurassic pterosaur from North America. Journal of Paleontology 51(4):867–870.
 91. ^ Lu, J. 2009. "A baby pterodactyloid pterosaur from the Yixian Formation of Ningcheng, Inner Mongolia, China". Acta Geologica Sinica 83(1): 1–8.
 92. ^ Marsh, O. C. 1881. "Note on American pterodactyls". American Journal of Science (Series 3) 21:342-343.
 93. ^ Marsh, O. C. 1876. Principal characters of American pterodactyls 21 Temmuz 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. American Journal of Science, Series 3, 12:479-480.
 94. ^ a b c "Nyctosaurus." In: Cranfield, Ingrid (ed.). The Illustrated Directory of Dinosaurs and Other Prehistoric Creatures. London: Salamander Books, Ltd. Pp. 348-349.
 95. ^ von Sömmering, S. T. 1812. "Über einen Ornithocephalus oder über das unbekannten Thier der Vorwelt, dessen Fossiles Gerippe Collini im 5. Bande der Actorum Academiae Theodoro-Palatinae nebst einer Abbildung in natürlicher Grösse im Jahre 1784 beschrieb, und welches Gerippe sich gegenwärtig in der Naturalien-Sammlung der königlichen Akademie der Wissenschaften zu München befindet". Denkschriften der königlichen bayerischen Akademie der Wissenschaften München, mathematisch-physikalische Classe 3:89-158.
 96. ^ a b c d e "Ornithocheirus." In: Cranfield, Ingrid (ed.). The Illustrated Directory of Dinosaurs and Other Prehistoric Creatures. London: Salamander Books, Ltd. Pp. 326-329.
 97. ^ a b Fitzinger, L. J. 1843. Systema Reptilium. Braumüller et Seidel, Wien. 106 pages. [Pachyrhamphus reference on p. 35]
 98. ^ Peters, D. 2005. Pterosaur ptrouble?. Prehistoric Times 72: 44–47.
 99. ^ von Arthaber, G. (1919). "Studien über Flugsaurier auf Grund der Bearbeitung des Wiener exemplars von Dorygnathus banthensis Theod Sp". Denkschriften der königlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Klasse 97:391-464. [German]
 100. ^ a b "Peteinosaurus." In: Cranfield, Ingrid (ed.). The Illustrated Directory of Dinosaurs and Other Prehistoric Creatures. London: Salamander Books, Ltd. Pp. 282-283.
 101. ^ "New material of dsungaripterid pterosaurs (Pterosauria: Pterodactyloidea) from western Mongolia and its palaeoecological implications." Geological Magazine, 146(5): 690-700.
 102. ^ Pereda-Suberbiola, Xabier; Bardet, N., Jouve, S., Iarochène, M., Bouya, B., and Amaghzaz, M. (2003). "A new azhdarchid pterosaur from the Late Cretaceous phosphates of Morocco", in Buffetaut, E., and Mazin, J.-M. (eds.): "Evolution and Palaeobiology of Pterosaurs", Geological Society of London, Special Publications, 217. London: Geological Society of London, 80-90.
 103. ^ Howse, S.C.B., and Milner, A.R. (1995). The pterodactyloids from the Purbeck Limestone Formation of Dorset. Bulletin of the Natural History Museum, London (Geology) 51(1):73-88.
 104. ^ Fuentes Vidarte, C., Meijide Calvo, M. (2010). "Un nuevo pterosaurio (Pterodactyloidea) en el Cretácico Inferior de La Rioja (España) (A new pterosaur (Pterodactyloidea) from the Lower Cretaceous of La Rioja (Spain))" (PDF). Boletín Geológico y Minero. 121 (3). ss. 311-328. 20 Temmuz 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 20 Mart 2012. 
 105. ^ a b "Preondactylus." In: Cranfield, Ingrid (ed.). The Illustrated Directory of Dinosaurs and Other Prehistoric Creatures. London: Salamander Books, Ltd. Pp. 284-285.
 106. ^ Martins Neto, R.G. (1986). Pricesaurus megalodon nov. gen. nov. sp. (Pterosauria, Pterodactyloidea), Cretaceo Inferior, chapada do Araripe (NE-Brasil). Ciência e Cultura 38(7):756-757. [Portuguese]
 107. ^ a b Atanassov, M. N. 2002. Two new archosaur reptiles from the Late Triassic of Texas. PhD dissertation, Texas Tech University, Lubbock, Texas. 352 pages.
 108. ^ Seeley, H. G. 1869. Index to the Fossil Remains of Aves, Ornithosauria, and Reptilia, from the Secondary System of Strata, Arranged in the Woodwardian Museum of the University of Cambridge. Deighton, Bell, and Co., Cambridge. 143 pages./Gray, J. E. 1845. (This book can be freely downloaded from Google Books.)
 109. ^ Lydekker, R. 1888. Catalogue of the fossil Reptilia and Amphibia in the British Museum (Natural History). I. London. pp. 2-42.
 110. ^ a b "Pteranodon." In: Cranfield, Ingrid (ed.). The Illustrated Directory of Dinosaurs and Other Prehistoric Creatures. London: Salamander Books, Ltd. Pp. 346-347 and 350-351.
 111. ^ a b c "Pterodactylus." In: Cranfield, Ingrid (ed.). The Illustrated Directory of Dinosaurs and Other Prehistoric Creatures. London: Salamander Books, Ltd. Pp. 298-301.
 112. ^ a b "Pterodaustro." In: Cranfield, Ingrid (ed.). The Illustrated Directory of Dinosaurs and Other Prehistoric Creatures. London: Salamander Books, Ltd. Pp. 342-345.
 113. ^ Czerkas, S.A., and Ji, Q. (2002). A new rhamphorhynchoid with a headcrest and complex integumentary structures. In: Czerkas, S.J. (Ed.). Feathered Dinosaurs and the Origin of Flight. The Dinosaur Museum:Blanding, Utah, 15-41. ISBN 1-93207-501-1.
 114. ^ Fischer von Waldheim, J. G. 1813. Zoognosia tabulis synopticus illustrata, in usum praelectionum Academiae Imperialis Medico-Chirurgicae Mosquenis edita. 3rd edition, volume 1. 466 pages.
 115. ^ Bonaparte, J.F., and Sanchez, T.M. (1975). "Restos de un pterosaurio Puntanipterus globosus de la formación La Cruz provincia San Luis, Argentina". Actas Primo Congresso Argentino de Paleontologia e Biostratigraphica 2:105-113. [Spanish]
 116. ^ Lü, J., Unwin, D.M., Zhao, B., Gao, C. and Shen, C. (2012). "A new rhamphorhynchid (Pterosauria: Rhamphorhynchidae) from the Middle/Upper Jurassic of Qinglong, Hebei Province, China" (PDF). Zootaxa. Cilt 3158. ss. 1-19. 24 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 20 Mart 2012. 
 117. ^ a b "Quetzalcoatlus." In: Cranfield, Ingrid (ed.). The Illustrated Directory of Dinosaurs and Other Prehistoric Creatures. London: Salamander Books, Ltd. Pp. 352-355.
 118. ^ Stecher, Rico (2008). "A new Triassic pterosaur from Switzerland (Central Austroalpine, Grisons), Raeticodactylus filisurensis gen. et sp. nov". Swiss Journal of Geosciences. 101 (1). s. 185. doi:10.1007/s00015-008-1252-6.  Online First
 119. ^ Padian, K. (1984). Pterosaur remains from the Kayenta Formation (?early Jurassic) of Arizona 27 Eylül 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Palaeontology 27(2):407-413. [if you get an I/O error message, push "OK" and it should work]
 120. ^ a b c "Rhamphorhynchus." In: Cranfield, Ingrid (ed.). The Illustrated Directory of Dinosaurs and Other Prehistoric Creatures. London: Salamander Books, Ltd. Pp. 302-305.
 121. ^ de Buisonjé, P.H. (1980). "Santanadactylus brasiliensis nov.gen. nov.sp. a longnecked, large pterosaur from the Aptian of Brazil". Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen B 83(2):145-172.
 122. ^ a b "Scaphognathus." In: Cranfield, Ingrid (ed.). The Illustrated Directory of Dinosaurs and Other Prehistoric Creatures. London: Salamander Books, Ltd. Pp. 308-309.
 123. ^ Lü J. (2008). "A new azhdarchoid pterosaur from the Lower Cretaceous of China and its implications for pterosaur phylogeny and evolution". Naturwissenschaften. 95 (9). ss. online (preprint). doi:10.1007/s00114-008-0397-5. PMID 18509616. 
 124. ^ Mader, B. J. and A. W. A. Kellner. 1999. "A new Anhanguerid pterosaur from the Cretaceous of Morocco". Boletim do Museu Nacional, Nova Série, Geologia 45:1-11.
 125. ^ a b "Sordes." In: Cranfield, Ingrid (ed.). The Illustrated Directory of Dinosaurs and Other Prehistoric Creatures. London: Salamander Books, Ltd. Pp. 318-319.
 126. ^ Unwin, David M. (1999). "On a pterosaur jaw from the Upper Jurassic of Tendaguru (Tanzania)". Mitteilungen aus dem Museum Für Naturkunde in Berlin Geowissenschaftliche Reihe. Cilt 2. ss. 121-134. 
 127. ^ Kellner, A. W. A., and Campos, D. A. (2002). "The function of the cranial crest and jaws of a unique pterosaur from the early Cretaceous of Brazil." Science, 297 (5580): 389-392. (19 July 2002).
 128. ^ Arambourg, C. (1959). "Titanopteryx philadelphiae nov. gen., nov. sp. Ptérosaurien géant." Notes Mém. Moyen-Orient, 7: 229–234.
 129. ^ Campos, D.A. (2007). "Short note on the ingroup relationships of the Tapejaridae (Pterosauria, Pterodactyloidea)". Boletim do Museu Nacional. Cilt 75. ss. 1-14. 
 130. ^ Kellner, A.W.A., and Campos, D.A. (1988). "Sobre un novo pterossauro com crista sagital da Bacia do Araripe, Cretaceo Inferior do Nordeste do Brasil. (Pterosauria, Tupuxuara, Cretaceo, Brasil)." Anais de Academia Brasileira de Ciências, 60: 459–469. [in Portuguese]
 131. ^ Rodrigues, T. (2008). "Review of the pterodactyloid pterosaur Coloborhynchus". Zitteliana B. Cilt 28. ss. 219-228. 
 132. ^ David M. Martill (2011). "A new pterodactyloid pterosaur from the Santana Formation (Cretaceous) of Brazil". Cretaceous Research. In. 32 (2). ss. 236-243. doi:10.1016/j.cretres.2010.12.008. 
 133. ^ Czerkas, Stephen A. (2002). "The first occurrence of skeletal pterosaur remains in Utah". Czerkas, Sylvia J. (ed.) (Ed.). Feathered Dinosaurs and the Origin of Flight. Blanding, Utah: The Dinosaur Museum. ss. 3-13. ISBN 1-93207-501-1. 
 134. ^ Averianov, A.O. (2008). "A New Late Cretaceous Azhdarchid (Pterosauria, Azhdarchidae) from the Volga Region". Paleontological Journal. 42 (6). ss. 634-642. doi:10.1134/S0031030108060099. 
 135. ^ Bakker, R.T. (1994) Unearthing the Jurassic. In: Science Year 1995. World Book Inc.:Chicago, London, Sydney, Toronto, 76-89. ISBN 0716605953.
 136. ^ Lü, J., Ji, S., Yuan, C., Gao, Y., Sun, Z. and Ji, Q. 2006. New pterodactyloid pterosaur from the Lowe Cretaceous Yixian Formation of Western Liaoning, p. 195–203. In: Lü, J., Kobayashi, Y., Huang, D. and Lee, Y. (eds), Papers form the 2005 Heyuan International Dinosaur Symposium. Beijing: Geological Publishing House.
 137. ^ Almost new papers 11 Şubat 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. at the Dinosaur Mailing List describes the document in which it was named; see this page 28 Eylül 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. for a photograph of the type specimen
 138. ^ Cai, Z., and Wei, F. (1994). "On a new pterosaur (Zhejiangopterus linhaiensis gen. et sp. nov.) from Upper Cretaceous in Linhai, Zhejiang, China." Vertebrata Palasiatica, 32: 181-194.
 139. ^ Lü, J. 2010. A new boreopterid pterodactyloid pterosaur from the Early Cretaceous Yixian Formation of Liaoning Province, northeastern Chian. Acta Geologica Sinica (English Edition) 84(2):241-246.

Dış bağlantılarDeğiştir