Protoplast

Protoplast, hücrenin içindeki canlı kısıma verilen ad. Protoplasma adı ilk kez Purkinje tarafından 1840 yılında ve daha sonra Von Mohl tarafında 1846 yılında önerildi. Canlı protoplasma organizmadan organizmaya ve hücreden hücreye yapısı az çok değişirse de ortak metabolizma, büyüme, üreme ve uyarılabilme özelliklerinin pek değişmediği gözlenmektedir.

Petunya yaprağındaki hücrelerin protoplastları