Propaganda teknikleri

Genellikle mantıksal safsatalara dayanan zihin manipülasyonu yöntemleri

Propaganda üretmek için sosyal psikoloji araştırmalara dayanan bir dizi propaganda tekniği kullanılmaktadır. Propagandacılar, bazen ikna edici olmakla birlikte genelde geçerli olmayan argümanlar kullandıklarından, bu tekniklerin çoğu mantıksal yanılgılar olarak sınıflandırılabilir.[1]

Genel bakış değiştir

Propaganda, kamuoyunu manipüle etmenin bir biçimi olarak anlaşılmaktadır. Göstergelerin manipülasyonu temel karakteristiktir. ("Propaganda, sembollerle yapılan manipülasyonun başlıca biçimidir").[2]

Bu nedenle propaganda, iletişim araştırmalarında ve özellikle medya manipülasyonuna odaklanan medya etkisi araştırmalarında incelenen özel bir iletişim biçimidir.[3] Propaganda, gerçekliğin temsilini çarpıtma ile karakterize edilen özel bir iletişim türüdür.[4]

Propaganda mesajlarını iletmek için yaygın olarak kullanılan medya, haberler, hükûmet raporları, tarihsel revizyon, çöp bilim, kitaplar, broşürler, filmler, sosyal medya, radyo, televizyon ve posterleri içerir. Günümüzde daha az yaygın olan, örnekleri Amerikan İç Savaşı zamanından günümüze ulaşan inek postası zarflarıdır. (Connecticut Tarih Kurumu; İç Savaş Koleksiyonları; Kapaklar.) Radyo ve televizyon söz konusu olduğunda, propaganda, haber, güncel olaylar veya talk-show bölümlerinde, reklam veya kamu hizmeti duyurusu "spot" olarak veya uzun süredir devam eden reklamlar olarak bulunabilir . Propaganda kampanyaları, hedef kitleye mesajı aşılamak için genellikle stratejik bir aktarım modeli izler. Bu, uçaktan düşen bir broşür veya bir reklam gibi basit bir aktarımla başlayabilir. Genellikle bu mesajlar, bir web sitesi, yardım hattı, radyo programı vb. aracılığıyla daha fazla bilginin nasıl elde edileceğine dair yönergeler içerir. Strateji, pekiştirme yoluyla bireyi bilgi alıcısından bilgi arayıcısına ve ardından telkin yoluyla bilgi arayıcısından fikir liderine başlatmayı amaçlamaktadır.[5]

Bilgi yayma stratejileri ancak propaganda mesajlarıyla birleştiğinde propaganda stratejileri haline gelir. Bu mesajların belirlenmesi, bu mesajların yayılma yöntemlerini incelemek için gerekli bir ön koşuldur.

 
Viktor Deni'nin "Yoldaş Lenin Dünyayı Pislikten Arındırıyor". Kasım 1920
 
Göçmenleri Kaliforniya'ya taşınmaya teşvik eden propaganda, 1876

Bazı propaganda teknikleri, politik psikoloji, özellikle kitle psikolojisi,[6] sosyal psikoloji ve bilişsel çarpıtmaların çalışmasını içeren bilişsel psikoloji içinde sınıflandırılır, analiz edilir ve psikolojik olarak yorumlanır.

Siyasi ve askeri çatışmalarla ilgili olarak, propaganda, hibrit savaş ve siber savaş çağında özel bir önem kazanan psikolojik savaş ve bilgi savaşının bir parçası olarak görülmektedir.[7]

Bazı teknikler mantıksal yanlışlar olarak sınıflandırılır, çünkü propaganda, psikolojik etkileri olabilecek ancak mantıksal olarak geçersiz olan argümanlar kullanır.[8][9][10][11][12]

Özel teknikler değiştir

Akademisyenler propaganda ve iknada kullanılan birçok standart teknik belirlemişlerdir.

Ad hominem değiştir

Kişinin savına ve argümanlarına saldırmak yerine kişiye saldırmak anlamına gelen Latince bir ifadedir. Rakibi itibarsızlaştırmak, statü farkına dikkat çekmek, rakibin ekonomik durumuna dikkat çekmek, rakibin korkutucu amaçlar taşıdığını söylemek gibi yöntemler kullanılır.

Argumentum ad nauseam değiştir

Bu, bir fikrin sürekli tekrarlanmasını içerir. Yeterince tekrarlanan bir fikir, özellikle de basit bir slogan, gerçek olarak algılanmaya başlanabilir. Bu yaklaşım, propagandacı medyayı kontrol ediyor ya da kısıtlıyorsa daha etkilidir.

Gündem belirleme değiştir

Gündem belirleme, "[haber medyasının] kamu gündeminin konularına verilen önemi etkileme yeteneği" anlamına gelir.[13] Bir haber sık ve belirgin bir şekilde ele alınıyorsa, izleyici konuyu daha önemli olarak görecektir.

Argumentum ad verecundiam değiştir

Bir pozisyonu, fikri, argümanı veya eylem tarzını desteklemek için toplumda öne çıkan önemli figürler kullanılır. Toplumun geneli tarafından hayranlık duyulan, takdir gören ya da saygın unvanlara (profesör vb.) sahip kişiler kullanılacak yapılır.[1]

Korkuyu kullanma değiştir

Genel nüfusa kaygı ve panik aşılayarak kendine destek oluşturmaya çalışılma şeklinde yapılır. Örneğin Joseph Goebbels Theodore Kaufman'ın Almanya Yok Olmalı! sözünü kullanarak müttefiklerin Alman halkının imhasını istediklerini iddia etmekteydi.

Önyargıya kullanma değiştir

Toplumların önyargıları istismar edilebilir. İnsanlar bir fikrin genel kabul gördüğüne ikna olurlarsa o fikri benimsemeleri daha kolay olmaktadır.[14]

Argumentum ad populum değiştir

Çoğunluğa uyma dürtüsü ve "kaçınılmaz zafer" beklentisiyle hedef kitleyi "herkesin aldığı eyleme katılmaya ve harekete geçmeye ikna etmeye çalışmaktır."

 • Kaçınılmaz zafer: çoğunluğa girmemiş olanları, belli bir zafere giden yolda olanlara katılmaya davet etmektir. Çoğunluğa sahip olanlar, gemide kalmanın en iyi eylem şekli olduğuna dair diğerlerine güvence verirler. (örneğin, "Tartışma bitti. Önemli olan neredeyse herkes benimle aynı fikirde.")
 • Kalabalığa katılın: Bu teknik, insanların kazanan tarafta olma konusundaki doğal arzusunu kullanır. Bu teknik, izleyiciyi bir programın karşı konulmaz bir kitle hareketinin ifadesi olduğuna ve katılmanın onların yararına olduğuna ikna etmek için kullanılır.
Dosya:Mexicospankingkkk.jpg
Ateşli Haç Kahramanları 1928'den Amerikan Katolik karşıtı karikatürü "Hak Ettiğini Almak".

Güzel insanlar değiştir

Ünlü insanlarla ilgilenen veya çekici, mutlu insanları tasvir eden propaganda türüdür. Bu teknik, insanlar bir ürün satın alırsa veya belirli bir ideolojiyi takip ederse, onların da aynı şekilde mutlu veya başarılı olacağına inandırir. Genellikle siyasi amaçlardan ziyade reklam amaçlı (cinsel uyarılma) kullanılabilir. Örneğin, erkek hedef kitleye bir motosiklet markasını tanıtan bir mesaj, cinsel arzuları hedefleyebilir. Ürünü izleyici için daha çekici hale getirmek için, reklamın içinde cinsel açıdan çekici bikinili kadınları içerebilir. Bununla birlikte, bazı kanıtlar, hedef kitlenin reklamdaki ürünün kendisinden ziyade cinsel açıdan çekici insanlara çok fazla odaklanabileceğinden, bir ürünü satmak için cinsel çekiciliğin kullanılmasının başarılı olmayabileceğini düşündürmektedir.[15]

Büyük Yalan değiştir

Sonraki eylemi haklı çıkaran bir dizi olayın tekrar tekrar ifade edilmesidir. Bu olayların açıklamaları kısmen doğruluk unsurlarına sahip olabilir. Doğru unsurlar ve yanlış unsurlar "büyük yalan" genellemesi olarak birleşir, doğru ve yalan ayırt edilemez ve sonunda halkın altta yatan olaylara ilişkin algısının yerini alır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Almanların yenilgilerinin nedeninin arkadan bıçaklanmaları olarak açıklanması; Nazilerin yeniden militarizasyonu ve intikamcılığı için bir gerekçe haline geldi.

Siyah-beyaz yanılgısı değiştir

Bir ürün veya fikir ile ilgili kişiye yalnızca iki seçenek sunmaktır. (örneğin, " Ya bizdensin ya da bize karşısın . . . ") Böylelikle ürün ya da fikirler ilgili başka seçeneklerin akla gelmesi önlenir.

Cımbızlama safsatası değiştir

Belirli bir görüşü onaylayan durum veya verilerin kullanılmasını, ancak bu görüşle çelişki içinde olabilecek önemli miktarda durum veya verinin görmezden gelinmesini tanımlayan safsatadır. Cımbızlama, kasıtlı veya kasıtsız olarak gerçekleştirilebilir.[16] veya cherry picking,[17] İkinci Dünya Savaşı sırasında Yüksek Karargah Müttefik Sefer Kuvvetleri (SHAEF) için Psikolojik Savaş Bölümü (PWD) İngiliz Müdür Yardımcısı Richard Crossman, “Propagandada “gerçek” bedel öder. Parlak propagandacıyı profesyonel bir yalancı olarak düşünmek tam bir yanlıştır. İyi bir propagandacı, doğruyu söyler veya amacı için gerekli olan doğruyu seçer. Propagandacı doğruyu alıcının herhangi bir propaganda aldığını düşünmeyeceği şekilde söyleyen kişidir. . . [. . . ] Propaganda sanatı yalan söylemek değil, ihtiyaç duyduğunuz gerçeği seçip, onu seyircinin duymak istediği bazı gerçeklerle karıştırmaktır." [18]

Klasik koşullanma değiştir

İnsanlar dahil tüm omurgalı canlılar klasik koşullanmaya tepki verir. Yani, B mevcutken A her zaman mevcutsa ve B fiziksel bir tepkiye (örneğin iğrenme, zevk) neden oluyorsa, o zaman B'nin yokluğunda A nesnesi sunulduğunda, aynı tepki yaşanacaktır.

Bilişsel çelişki değiştir

İnsanlar tutarlı olmak isterler. Bir anketörün, belirli bir grup insanın seçime girecek bir adaydan nefret ettiğini, ancak oyuncu A'yı sevdiğini bulduğunu varsayalım. İnsanlar tutarsızlığa tahammül edemedikleri için, insanların fikirlerini değiştirmek için oyuncu A'nın adaylarını onaylamasını kullanılabilir. Böylece topluluk ya oyuncuyu sevmemeye ya da adayı sevmeye zorlanır.

Sıradan adam değiştir

"Sade insanlar" veya "sıradan adam" yaklaşımı, izleyiciyi propagandacının tutumlarının halkın sağduyusunu yansıttığına ikna etmeye çalışır. Hedef kitlenin ortak üslubunda ve onların tarzında onlarla iletişim kurarak, hedef kitlenin güvenini kazanma amacıyla tasarlanmıştır. Propagandacılar, kendi bakış açılarını ortalama bir insanın bakış açısıyla özdeşleştirmeye çalışırken sıradan dil ve tavırlar kullanırlar (ve mesajlarını yüz yüze ve görsel-işitsel iletişime yerleştirirler). Bu tür propagandanın yaygın bir örneği, genellikle bir bahçede veya dükkânda günlük rutin işler yapan siyasi bir figürdür. Bu görüntü sıradan bir kişiye hitap eder. Propagandacı, basit halk yöntemiyle, yabancı seslere, entelektüel konuşmaya, kelimelere veya tavırlara içerleyen veya güvenmeyen kişilerin güvenini kazanabilir." [19] Örneğin, Güney Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir kalabalığa konuşan bir politikacı, bir aidiyet algısı yaratmak için "Hepiniz " gibi sözcükleri ve diğer konuşma dilini kullanabilir.

Kişi kültü değiştir

Bir birey idealize edildiğinde ve kahramanca bir kamu imajı yaratmak için kitle iletişim araçları kullandığında, genellikle sorgusuz sualsiz dalkavukluk ve övgü yoluyla ortaya bir kişilik kültü ortaya çıkar. Kahraman kişiliği daha sonra propagandacının yükseltmek istediği pozisyonları savunur. Örneğin, modern propagandacılar, fikirlerini ve/veya ürünlerini tanıtmak için popüler kişilikleri işe alır.

Düşmanı şeytanlaştırmak değiştir

Örneğin, (farklı etnik gruptan, karşıt ulus bireyleri yapma veya karşıt bakış açısı destek verenleri subhuman gibi görünen Vietnam Savaşı için Konum, dönem "çekik gözlüler" Güney Vietnam Ulusal Kurtuluş Cephesi Vietnamlılar aka veya " VC", askerler), öneri veya yanlış suçlamalar yoluyla değersiz veya ahlaksız. İnsanlıktan çıkarma aynı zamanda şeytanlaştırma ile eşanlamlı olarak kullanılan bir terimdir, ikincisi genellikle birincisinin bir yönü olarak hizmet eder.

 
Winsor Mccay'in I. Dünya Savaşı posteri, Amerikalıları Özgürlük Tahvilleri almaya çağırıyor

Demoralizasyon değiştir

Savaşma ruhunu aşındırmak ve teslim olmayı veya kaçmayı teşvik etmek için yapılan, düşmana yönelik propagandadır.

Dikta değiştir

Bu teknik, diğer olası seçenekleri ortadan kaldırarak, izleyicilere tam olarak hangi eylemlerin gerçekleştirileceğini söylemek için görüntüler ve kelimeler kullanarak karar verme sürecini basitleştirmeyi umuyor. Otorite figürleri, otoriteye başvurma tekniği ile örtüşerek emir vermek için kullanılabilir, ancak zorunlu değildir. Sam Amca "Seni istiyorum" resmi bu tekniğe bir örnektir.

Dezenformasyon değiştir

Fotoğrafların, sinema filmlerinin, yayınların ve ses kayıtlarının yanı sıra basılı belgelerde sahtecilik de dahil olmak üzere, bir olay veya bir kişi veya kuruluşun eylemleri hakkında yanlış kayıt yapmak amacıyla kamuya açık kayıtlardan bilgi oluşturulması veya silinmesidir.

Böl ve yönet değiştir

Siyasette ve sosyolojide böl ve yönet, birlikte daha büyük güç oluşturan grupların, stratejiyi uygulayandan daha az güce sahip parçalara bölünerek güç kazanılması esasına dayanır. Bölünmüş grupların birleşmemesi için strateji sürdürülür.

Yüzüne kapıyı çarpma tekniği değiştir

Bir kişinin kabul ihtimalini artırmak için kullanılır. Teknik ikna edenin, karşısındakinin büyük olasılıkla reddedeceği büyük bir talepte bulunması ile yapılır. Büyük bir talebi reddetmek, ikinci, daha küçük bir talebi kabul etme olasılığını artırdığından, bu teknik kullanılır. Örneğin, bir satış elemanı bir ürünü 100$'a satmak istiyorsa ancak halk yalnızca 50$ ödemek istiyorsa, satış elemanı önce ürünü daha yüksek bir fiyattan (örneğin, 200$) sunar ve ardından fiyatı 100$'a düşürür.

Disfemizm değiştir

Disfemizm, olumsuz bir çağrışım içeren bir ifadedir. Bir örtmecenin tersidir.

Örtmece değiştir

Bir örtmece, saldırgan bulunabilecek veya hoş olmayan bir şey önerebilecek birinin yerine kullanılan, genellikle zararsız bir kelime veya ifadedir.

Öfori değiştir

Öfori veya mutluluk yaratan bir olayın kullanılması veya morali yükseltmek için çekici bir olayın kullanılmasıdır. Bir tatil ilan ederek, lüks eşyaları kullanıma sunarak veya bandolar ve vatansever mesajlarla askeri bir geçit töreni düzenleyerek coşku yaratılabilir.

Abartı değiştir

Bir ifadenin temel yönleri doğruysa, ancak yalnızca belirli bir dereceye kadar bir abartma (veya abartma) varsa meydana gelir. Aynı zamanda "gerçeği uzatmak" veya bir şeyi olduğundan daha güçlü, anlamlı veya gerçek gibi göstermek olarak da görülür. Bir kişinin bir partide aslında 7 veya 8 yediği halde 20 adet börek yediğini söylemek abartı olacaktır.

Yanlış suçlamalar değiştir

Yanlış suçlama, doğru olmayan ve/veya gerçeklerle desteklenmeyen bir yanlış yapma durumu veya iddiasıdır.[20] Aşağıdaki bağlamlardan herhangi birinde kullanılabilirler: gayri resmi olarak günlük yaşamda, yarı adli veya adli olarak.

Korku, belirsizlik ve şüphe değiştir

Bazen FUD olarak kısaltılır, inançlarının güvenilirliğini baltalamak için tasarlanmış olumsuz ve şüpheli/yanlış bilgileri yayarak kamu algısını etkileme girişimidir.

Yalan yangın hortumu değiştir

Çok sayıda mesajın, gerçeğe veya tutarlılığa bakılmaksızın birden çok kanalda (haber ve sosyal medya gibi alanlarda) hızla, tekrar tekrar ve sürekli olarak yayınlandığı bir propaganda tekniği.

Bayrak sallamak değiştir

Bir eylemi daha yurtsever yapacağı ya da bir şekilde bir grup, ülke ya da fikre fayda sağlayacağı gerekçesiyle meşrulaştırma girişimidir. Bu tekniğin esinlemeye çalıştığı vatanseverlik duygusu, kişinin söz konusu konuyu rasyonel olarak inceleme yeteneğini mutlaka azaltmayabilir veya tamamen ortadan kaldırmayabilir.

 
Fin Bakire - Fin milliyetçiliğinin kişileştirilmesi

Kapıya ayak koyma tekniği değiştir

Kapıya ayak koyma tekniği basit olarak, büyük bir iyilik istenecek birinden daha öncesinde ufak bir iyilik istemek olarak tanımlanabilir. Beaman, büyük iyiliği kabul etmenin, kabul edilebilecek ufak iyilikle başladığını savunur. Bir süre sonra kişi daha büyük bir istekte bulunur, ancak asıl isteği ikinci ve büyük olan istektir. İkinci ve büyük isteğe karşılıkta bulunulmasına yol açan en önemli unsurların başında tutarlılık ve bağlılık gelmektedir. Bir isteği gönüllü olarak yapmayı kabul eden kişi, sonrasında aynı alıcıdan gelecek isteklere karşı da duyarlı olacaktır.[21][22] Bu teknik genellikle işe alım görevlileri ve satıcılar tarafından kullanılır. Örneğin, ikna etmeye çalışan kişi, mağdurun yanına gelir ve ona bir çiçek iğneler veya mağdura küçük bir hediye verir. Mağdur teşekkür eder ve şimdi o kişiye psikolojik bir borç yüklemiş olur. Kişi sonunda daha büyük bir iyilik ister (örneğin, bir bağış veya çok daha pahalı bir şey satın almak). Mağdur ve karşısındaki arasındaki yazılı olmayan sosyal sözleşme, mağdurun daha büyük bir iyiliği yapmayı veya daha pahalı hediyeyi almayı kabul ederek karşılık vermek zorunda hissetmesine neden olur.

Çerçeveleme (sosyal bilimler) değiştir

Çerçeveleme olan sosyal yapıya sosyal fenomen tarafından sık sık medya kaynakları, politik veya sosyal hareketler, siyasi liderler ya da diğer unsurlar ve kuruluşlar. Bireyin kelimelere veya deyimlere atfedilen anlamları algılaması üzerinde seçici bir etkinin kaçınılmaz bir sürecidir.

Gaslighting değiştir

Kendi hafızalarını, algılarını, akıl sağlığını ve normlarını sorgulamalarını umarak, hedef bir birey veya gruba şüphe tohumları ekmek için ısrarlı inkâr, yanlış yönlendirme, çelişki ve yalan kullanmak.

Dörtnala değiştir

Bir tartışma sırasında, rakibin ne hakkında konuştuğunu bilmiyormuş gibi görünmesini sağlamak için yapılır. Örneğin bir siyasi rakibi, hızlı ateş altında, korkunç derecede karmaşık sorularla bombalamak.

Işıltılı genellemeler değiştir

 
Amerikan tarzının ışıltılı genelliğini tanıtan 1937 reklam panosu.

Işıltılı genellemeler, bir ürüne veya fikre uygulanan, ancak somut bir argüman veya analiz sunmayan, duygusal olarak çekici kelimelerdir. Bu teknik aynı zamanda PT Forer etkisi olarak da anılır. (örneğin, reklam kampanyası sloganı "Ford'un daha iyi bir fikri var!")

Reductio ad Hitlerum tarafından suçluluk değiştir

Bu teknik, hedef kitle tarafından nefret edilen, korkulan veya hor görülen gruplar arasında fikrin popüler olduğunu öne sürerek hedef kitleyi bir eylem veya fikri onaylamamaya ikna etmek için kullanılır. Bu nedenle, belirli bir politikayı destekleyen bir grup, istenmeyen, yıkıcı veya aşağılık insanların aynı politikayı desteklediğine inanmaya yönlendirilirse, grubun üyeleri orijinal konumlarını değiştirmeye karar verebilir. Bu, A'nın X'i içerdiği ve B'nin X'i içerdiği, dolayısıyla A = B olduğu söylenen bir kötü mantık biçimidir.

Kısmen doğru değiştir

Yarı gerçek, bazı gerçek unsurları içeren aldatıcı bir ifadedir. Birkaç biçimde gelir: ifade kısmen doğru olabilir, ifade tamamen doğru olabilir, ancak tüm gerçeğin yalnızca bir parçası olabilir veya özellikle niyet ise yanlış noktalama veya çift anlam gibi bazı aldatıcı unsurlar kullanabilir. Aldatmak, kaçınmak, suçlamak veya gerçeği yanlış tanıtmak için kullanılabilir.

Bilgi bombardımanı değiştir

"Aşırı bilgi yüklemesi gizlilikle aynı etkiye sahip olabilir ve kesinlikle kısa vadede ve günümüz demokrasileri için daha etkili olarak kabul edilebilir." [23] "Aşırı bilgi yüklemesi meydana geldiğinde, karar kalitesinde bir azalma olması muhtemeldir." [24] "Modern teknolojinin ürettiği bilgi bolluğu [...] alıcılarını pasif hale getirmekle tehdit ediyor. Aşırı yükleme, ayrılmaya neden olur." [25]

Kasıtlı belirsizlik değiştir

İzleyici kendi yorumlarını sunabilsin diye genellemeler kasten belirsizdir. Amaç, geçerliliklerini analiz etmeden veya makul olup olmadıklarını veya uygulamalarını belirlemeye çalışmadan, tanımsız ifadeler kullanarak izleyiciyi harekete geçirmektir. Amaç, sadece açık bir fikirle sunulmak yerine, insanların kendi yorumlarını çizmelerini sağlamaktır. Propagandayı "anlamaya" çalışırken, seyirci sunulan fikirleri yargılamaktan vazgeçer. Bunların geçerliliği, makullüğü ve uygulaması yine de değerlendirilebilir.

Etiketleme değiştir

Propagandacı, belirli bir idealin algılanan kalitesini, güvenilirliğini artırmaya çalıştığında bir örtmece kullanılır. Propagandacının amacı itibarsızlaştırmak, algılanan kaliteyi azaltmak veya bireyin algılanan doğruluğuna zarar vermek olduğunda ise bir disfemizm kullanılır. Nüfusun bir "etiketini", "kategorisini" veya "hizbini" oluşturarak, bu daha büyük bedenlere örnek vermek çok daha kolaydır, çünkü bunlar, fiilen yasal karalamaya maruz kalmadan bireyi yüceltebilir veya karalayabilir. Etiketleme, başka bir mantıksal yanılgı olan çağrışım yoluyla suçluluğun bir alt kümesi olarak düşünülebilir.

Kabul enlemleri değiştir

Bir kişinin mesajı bir birey ve grup için kabul sınırlarının dışındaysa, çoğu teknik psikolojik tepkiye yol açacaktır (sadece argümanı duymak mesajı daha da az kabul edilebilir hale getirecektir). Kabul sınırlarını artırmak için iki teknik vardır. Birincisi, daha ılımlı pozisyonların daha kabul edilebilir görünmesini sağlayacak daha aşırı bir pozisyon alınabilir. Bu, yüz yüze tekniğine benzer. Alternatif olarak, kişi kendi pozisyonunu kabul enleminin kenarına kadar yönetebilir ve daha sonra zamanla yavaş yavaş daha önce tutulan pozisyona geçebilir.[26]

 
"Hernán Cortés'in Veracruz'da Fethi veya Varışı", 1951, Ulusal Saray, Mexico City. Diego Rivera'nın siyasi duvar resimleri, Kara Efsanenin modern bir yorumunu tasvir ediyor.

Yüklenen dil değiştir

İzleyiciyi etkilemek için güçlü duygusal etkileri olan belirli kelimeler ve ifadeler kullanılır; örneğin, değişiklikler gibi daha tarafsız bir kelime yerine reformlar kelimesini kullanmak.

Aşk bombalaması değiştir

Bir grup bireyin bir kişiyi mevcut sosyal ortamından ayrılmasını sağlamak ve onu önceki ortamından izole etmek amacıyla kişiyi kasıtlı olarak sevgiyle bombalaması yoluyla kullanılır. Bir tarikat veya ideolojiye üye toplamak için kullanılır.

Yalan ve aldatma değiştir

Yalan ve aldatma, Ad Hominem argümanları, Büyük Yalan, Hakaret, Yüze Kapı, Yarım Doğru, İsimle Çağırma veya sahtekârlık veya aldatmaya dayalı diğer herhangi bir teknik dahil olmak üzere birçok propaganda tekniğinin temeli olabilir. Örneğin, birçok politikacının sık sık gerçeği esnettiği veya çiğnediği görülmüştür.

Haberleri yönetmek değiştir

Adolf Hitler'e göre, "En parlak propaganda tekniği, sürekli olarak tek bir temel ilke akılda tutulmadıkça hiçbir başarı sağlamayacaktır - kendini birkaç noktayla sınırlandırmalı ve bunları defalarca tekrar etmelidir." [27][28] Bu fikir, klasik koşullanma ilkesiyle olduğu kadar "Mesajda Kalma" fikriyle de uyumludur.

 
Avrupa'da Osmanlı savaşları sırasında Almanya'da üretilen Müslüman karşıtı propaganda, 16. yüzyıl

Ortam kontrolü değiştir

Sosyal baskıyı kullanarak sosyal çevreyi ve fikirleri kontrol etme girişimidir.

Minimizasyon değiştir

Minimizasyon, abartmanın tam tersidir. Tam bir inkârın mantıksız olduğu durumlarda, durumu rasyonelleştirmeyi içeren bir aldatma türüdür [29]

İsim arama değiştir

Propagandacılar, kötü isimlerin dinleyicilerin, propagandacının dinleyicilerin kınamasını istediği bir grup veya inanç veya fikir grubu hakkında olumsuz bir görüş oluşturmasına neden olması niyetiyle, dinleyicilerinde korku uyandırmak ve önyargılar uyandırmak için isim çağırma tekniğini kullanırlar. Yöntem, gerçeklerin tarafsız bir şekilde incelenmesinden ayrı olarak, bir konu hakkında sonuçlar çıkarmaya yöneliktir. İsim takma, bu nedenle, kendi değerlerine göre bir fikir veya inanca karşı rasyonel, gerçeklere dayalı argümanların yerine geçer.[30]

 
İsim takma, Graham'ın anlaşmazlık hiyerarşisinde en alt düzeydir.

Sıra dışı değiştir

Onu haklı çıkarmayan bir argümandan bu bir sonucun çıkarıldığı bir tür mantıksal hata. Tüm geçersiz argümanlar, sıra dışı özel durumlar olarak kabul edilebilir.

Edimsel koşullanma değiştir

Edimsel koşullanma, taklit yoluyla öğrenmeyi içerir. Örneğin, çekici bir kişinin ürün satın aldığını veya pozisyonları desteklediğini izlemek, bir kişiye ürünü satın almayı veya pozisyonu onaylamayı öğretir. Edimsel koşullandırma, mide bulandırıcı, slogan ve diğer yinelenen halkla ilişkiler kampanyalarının altında yatan ilkedir.

Aşırı basitleştirme değiştir

Karmaşık sosyal, politik, ekonomik veya askeri sorunlara basit cevaplar sağlamak için olumlu genellemeler kullanılır.
 
Rev. Branford Clarke , Ateşli Haç Kahramanları'ndan Piskopos Alma White'ın Zarephath, NJ'deki Ateş Kilisesi 1928'de yayınlanan

Dalga geçme değiştir

Yanlış yönlendirmek için seçici doğru ifadelerin aktif kullanımı.[31]

Benzersiz değiştir

Aşırı basit ifadeler veya argümanlar kullanarak tartışmanın zorla azaltılmasıdır (örneğin, "Savaşın alternatifi yoktur." )

Bağlam dışı alıntılar değiştir

Anlamları değiştirebilen alıntıların seçici olarak düzenlenmesidir. Bir rakibi veya muhalif bir siyasi bakış açısını itibarsızlaştırmak için tasarlanan siyasi belgeseller genellikle bu tekniği kullanır.

Rasyonelleştirme değiştir

Bireyler veya gruplar, şüpheli eylem veya inançları rasyonelleştirmek için olumlu genellemeler kullanabilir. Bu tür eylemleri veya inançları haklı çıkarmak için genellikle belirsiz ve hoş ifadeler kullanılır.

Kırmızı ringa değiştir

 
1807'de William Cobbett, av köpeklerini eğitirken kırmızı ringaları yanlış bir iz bırakmak için nasıl kullandığını yazdı - muhtemelen deyimin kökeni olan bir hikâye.

Eldeki argümanla alakasız olan verileri veya sorunları sunmak ve ardından argümanı doğruladığını iddia etmektir.

Tekrarlama değiştir

Bu, izleyicinin hatırlaması için belirli bir sembolün veya sloganın tekrarlanmasıdır. Bu, bir jingle veya resimdeki/sahnedeki hemen hemen her şeye yerleştirilmiş bir görüntü şeklinde olabilir. Bu aynı zamanda bir propaganda parçasında bilinçaltı ifadeler, resimler veya diğer içeriklerin kullanılmasını da içerir.[32]

Günah keçisi değiştir

Suçu bir bireye veya gruba yüklemek, böylece sorumlu tarafların suçluluk duygularını hafifletmek ve/veya suçun atfedildiği sorunu çözme ihtiyacı yerine dikkati başka yöne çekmek amacıyla kullanılan bir tekniktir.

Sloganlar değiştir

 
Brezilya askeri diktatörlüğü sırasında (1964–1985) sıklıkla kullanılan "Brezilya, sev ya da terk et" milliyetçi sloganı

Slogan, etiketleme ve klişeleştirmeyi içerebilen kısa ve çarpıcı bir ifadedir. Mantıklı fikirleri desteklemek için sloganlar listelenebilse de, pratikte sadece duygusal çekicilik olarak hareket etme eğilimindedirler. ABD'nin Irak'ı işgaline karşı çıkanlar, işgalin ve insan kayıplarının Irak'ın petrol zenginliklerine erişmek için yapıldığını öne sürmek için "petrol için kan" sloganını kullanıyorlar. Öte yandan, ABD'nin Irak'ta savaşmaya devam etmesi gerektiğini savunan yandaşlar, çekilmenin korkakça veya zayıf olduğunu öne sürmek için "kes ve kaç" sloganını kullanıyorlar. Benzer şekilde, " kalıcı özgürlük " veya " haklı dava " gibi askeri kampanyaların adları da insanları etkilemek için tasarlanmış sloganlar olarak kabul edilebilir.

Lekeler değiştir

Bir karalama, olumsuz propaganda öne sürerek birinin itibarına zarar verme veya şüphe uyandırma çabasıdır. Kişilere veya gruplara uygulanabilir.

Stereotipleme, isim arama veya etiketleme değiştir

Bu teknik, propaganda kampanyasının nesnesini hedef kitlenin korktuğu, nefret ettiği, tiksindiği veya istenmeyen bulduğu bir şey olarak etiketleyerek bir izleyicide önyargılar uyandırmaya çalışır. Örneğin, yabancı bir ülke veya sosyal grup hakkında haber yapmak, tüm ülkeyi veya grubu temsil etmekten uzak olsalar bile okuyucunun beklediği stereotipik özelliklere odaklanabilir; bu tür raporlama genellikle anekdotlara odaklanır. Savaş afişleri de dahil olmak üzere grafik propagandada, bu, düşmanları basmakalıp ırksal özelliklerle tasvir etmeyi içerebilir.

Korkuluk mantık hatası değiştir

Bir saman adam argümanı, bir rakibin pozisyonunun yanlış beyanına dayanan gayri resmi bir yanılgıdır. "Samandan bir adama saldırmak", yüzeysel olarak benzer bir önermeyi ("saman adam") değiştirerek bir önermeyi çürüttüğü ve orijinal konumu fiilen hiçbir zaman çürütmeden onu çürüttüğü yanılsamasını yaratmaktır.

Referans değiştir

Görüşler, belirli bir politikayı, eylemi, programı veya kişiliği desteklemek veya reddetmek için özellikle alıntılanan bağlam içinde veya dışında alıntılardır. İfade veren kişinin itibarı veya rolü (uzman, saygın halk figürü vb.) istismar edilir. Tanıklık, saygın bir kişi veya otoritenin resmi yaptırımını bir propaganda mesajına yerleştirir. Bu, hedef kitlenin kendisini otorite ile özdeşleştirmesi veya otoritenin görüş ve inançlarını kendisininmiş gibi kabul etmesi için yapılır.
 
"Bulgar Şehitleri", Rus ressam Konstantin Makovsky'nin bir yıl önce Nisan Ayaklanması'nın bastırılması sırasında Osmanlı birlikleri tarafından Bulgar kadınlarına tecavüz edilmesini tasvir eden 1877 tablosu, Rus-Türk Savaşı'na (1877-1878) halkın desteğini seferber etmeye hizmet etti. Bulgarları kurtarmak için ilan edilen amaç ile yürütüldü.

Astroturfing değiştir

Astroturfing veya astroturf,[33] bir kişi, ürün veya politika için aslen tabanda geniş çaplı bir destek bulunmamasına rağmen, böyle bir desteğin var olduğu izlenimini yaratmayı amaçlayan eylemler bütünü. Astroturfing sayesinde azınlık tarafından desteklenen fikirler, halkın bu fikirleri çoğunluğun desteklediğine inanmasına neden olabilir. Diğer devletlerde de var olmakla birlikte eylem özellikle otoriteryen olarak tanımlanmış ülkeler ile ilişkilendirilmiştir. Gazeteler, radyo ve özellikle İnternet ve sosyal medya astroturfing gerçekleştirilen ana mekanları oluşturmaktadır.[34]

Düşünceyi sonlandıran klişe değiştir

Bilişsel uyumsuzluğu bastırmak için kullanılan, bazen halk bilgeliği olarak geçen yaygın olarak kullanılan bir ifade.

Tanımlanmamış varsayım değiştir

Bu teknik, propaganda kavramının açıkça ifade edilmesi halinde daha az inandırıcı göründüğü durumlarda kullanılır. Bunun yerine, kavram tekrar tekrar varsayılır veya ima edilir.

Transfer ya da aktarma, ilişkilendirme değiştir

Bir kişinin, varlığın, nesnenin ya da bir değerin pozitif veya negatif özelliklerini başka bir kişi, varlık, nesne ve değeri daha kabul edilebilir hale getirmek için ya da gözden düşürmek için kullanma amacıyla kullanılan bir tekniktir. Son derece görsel olan bu teknik, genellikle diğer görsel görüntülerin üzerine bindirilmiş semboller kullanır (örneğin, Nazi Almanyası'nda kullanılan gamalı haçlar, başlangıçta sağlık ve refahın sembolüdür).

Erdem sözleri değiştir

Bunlar, bir kişiye veya konuya eklendiğinde hedef kitlede olumlu bir imaj oluşturan hedef kitlenin değer sistemindeki kelimelerdir. Barış, umut, mutluluk, güvenlik, bilge liderlik, özgürlük, "Gerçek" vb. erdem sözcüklerdir. Pek çok kişi dindarlığı bir erdem olarak görür ve bu nitelikle ilişkilendirmeleri etkili bir şekilde faydalı kılar.

Whataboutism değiştir

Whataboutism, özellikle Sovyet ve Rus propagandasıyla ilişkilendirilen, argümanını doğrudan reddetmeden veya çürütmeden rakibini ikiyüzlülükle suçlayarak konumunu itibarsızlaştırmaya çalışan tu quoque mantıksal safsatanın bir çeşididir. Sovyetler Birliği'ne yönelik eleştiriler yöneltildiğinde, Sovyetler'in yanıtı "Peki ya..." olurdu ve ardından Batı dünyasında bir olay yaşanırdı.

Kaynakça değiştir

 1. ^ a b Alpay, Yalın (2017). Yalanın Siyaseti. Destek Yayınları. 
 2. ^ Power: Critical Concepts (Almanca), Psychology Press, 1994, ISBN 978-0-415-07938-9, 20 Kasım 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi, erişim tarihi: 30 Haziran 2019 
 3. ^ War and the Media: Essays on News Reporting, Propaganda and Popular Culture (Almanca), McFarland, 2014, ISBN 978-0-7864-5460-0, 20 Kasım 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi, erişim tarihi: 30 Haziran 2019 
 4. ^ Propaganda: Konzepte und Theorien (Almanca), Springer-Verlag, 26 Haziran 2008, ISBN 9783531161600, 20 Kasım 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi, erişim tarihi: 2 Temmuz 2019 
 5. ^ Garth S. Jowett and Victoria J. O'Donnell, Propaganda & Persuasion (5th ed. 2011)
 6. ^ "Psychologie der Propaganda | APuZ" (Almanca). 19 Ocak 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 7. ^ "Hybride Bedrohungen. Sicherheitspolitik in der Grauzone | APuZ" (Almanca). 9 Ocak 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 8. ^ An Illustrated Book of Bad Arguments (Almanca), The Experiment, 2014, ISBN 978-1-61519-226-7, 20 Kasım 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi, erişim tarihi: 7 Nisan 2019 
 9. ^ Logically Fallacious: The Ultimate Collection of Over 300 Logical Fallacies (Academic Edition) (Almanca), eBookIt.com, 2017, ISBN 978-1-4566-0737-1, 20 Kasım 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi, erişim tarihi: 7 Nisan 2019 
 10. ^ Kritisch denken – treffend argumentieren: Ein Übungsbuch (Almanca), Springer-Verlag, 2015, ISBN 978-3-658-10554-9, 20 Kasım 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi, erişim tarihi: 30 Haziran 2019 
 11. ^ 64 Fehlschlüsse in Argumenten: Logische und rhetorische Irrwege erkennen und vermeiden (Almanca), BookRix, 2016, ISBN 978-3-7396-3631-3, 20 Kasım 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi, erişim tarihi: 30 Haziran 2019 
 12. ^ Ethisch richtig denken und handeln (Almanca), LIT Verlag Münster, 2005, ISBN 978-3-8258-8509-0, 20 Kasım 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi, erişim tarihi: 30 Haziran 2019 
 13. ^ McCombs (2002). "News influence on our pictures of the world". Media Effects: Advances in Theory and Research: 11-28. doi:10.4324/9781410602428-5. ISBN 9781410602428.  
 14. ^ Schopenhauer, 2016, sayfa 62
 15. ^ "Sex Doesn't Sell After All, Study Says". Bloomberg. 18 Ağustos 2015. 7 Nisan 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Mart 2017. 
 16. ^ Türkoğlu, Faruk (3 Mart 2014). Gazeteci Oluyorum: Duayen gazeteci Faruk Türkoğlu’ndan mesleğin incelikleri. Optimist Yayın Grubu. ISBN 978-605-2202-60-9. 30 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ocak 2022. 
 17. ^ "'İşimize geleni' mi teyitliyoruz? | Teyit". teyit.org. 30 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Ekim 2020. 
 18. ^ Propaganda and information warfare in the twenty-first century: altered images and deception operations. Taylor & Francis. 2007. s. 35. ISBN 978-0-415-77145-0. 20 Kasım 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Ocak 2022. 
 19. ^ Psychological Operations Field Manual No.33-1. Washington DC: Headquarters; Department of the Army. 1979. 
 20. ^ "False Accusation Law and Legal Definition". US Legal. 14 Nisan 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Şubat 2021. 
 21. ^ https://www.researchgate.net/publication/247745754_Fifteen_Years_of_Foot-in-the_Door_Research_A_Meta-Analysis [yalın URL]
 22. ^ https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19436140902989472?journalCode=ccri20 [yalın URL]
 23. ^ Propaganda and counter-terrorism: Strategies for global change. Oxford University Press. January 2015. ISBN 9781847799623. 20 Kasım 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Ocak 2022. 
 24. ^ Speier (1999). "The Influence of Task Interruption on Individual Decision Making: An Information Overload Perspective". Decision Sciences. 30 (2): 337-360. doi:10.1111/j.1540-5915.1999.tb01613.x. 
 25. ^ The Culture of the New Capitalism. Yale University Press. s. 172. 20 Kasım 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Ocak 2022. 
 26. ^ "unacceptable message". 20 Kasım 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Ocak 2022. 
 27. ^ Pedagogies of globalization: the rise of the educational security state. Psychology Press. 2006. s. 60. ISBN 978-0-8058-5557-9. 13 Ocak 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Ocak 2022. 
 28. ^ The triumph of propaganda: film and national socialism, 1933–1945. Berghahn Books. 1997. s. 140. ISBN 978-1-57181-122-6. 20 Kasım 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Ocak 2022. 
 29. ^ Guerrero, L., Anderson, P., Afifi, W. (2007). Close Encounters: Communication in Relationships (2nd ed.). Los Angeles: Sage Publications.
 30. ^ "PROPAGANDA". Ad Age. 15 Eylül 2003. 7 Haziran 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Ocak 2022. 
 31. ^ McGregor (29 Aralık 2016). "When telling the truth is actually dishonest". Washington Post (İngilizce). ISSN 0190-8286. 4 Mart 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Kasım 2021. 
 32. ^ A Citizens Guide to Understanding Corporate Media Propaganda Techniques[kaynak güvenilir mi?]
 33. ^ "Troller, botlar, astroturf: Sosyal medyanın anti-sosyal yüzüyle baş etme rehberi - Aslı Peker | Birikim Sayı 322 - Şubat 2016". birikimdergisi.com. 7 Mart 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Şubat 2021. 
 34. ^ "Astroturfing: what is it and why does it matter? | Adam Bienkov". the Guardian (İngilizce). 8 Şubat 2012. 16 Ağustos 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Şubat 2021.