Proceedings of the Royal Society

Proceedings of the Royal Society Royal Society'nin yayınladığı iki bilimsel derginin ana başlığıdır. Aslen tek bir dergi olan bu yayın, 1905'te iki ayrı dergiye bölündü:

Bu iki dergi Royal Society'nin ana araştırma dergileridir. Paul Dirac, Werner Heisenberg, Ernest Rutherford ve Erwin Schrödinger gibi bilimdeki birçok ünlü isimim araştırı Proceedings of the Royal Society'de yayınlanmıştır.

Proceedings B makalelerinin hepsine basımlarından bir yıl, Proceedings A makalelerinin hepsine ise basımlarından iki yıl sonra derginin web sitelerinde ücretsiz olarak erişilebilir.