Libre (kuvvet birimi)

(Pound-force sayfasından yönlendirildi)

Pound-kuvvet (sembol lb-f veya lbf) şeklinde olup bir kuvvet birimidir.

Bir pound-kuvvet, kütlesi bir pound (453,59237 gram) olan yeryüzündeki bir cismin, üzerinde bulunduğu desteğe uyguladığı kuvvettir ve 4,448222 N'a eşittir.

Standart yerçekimi ivmesi genellikle 9,80665 m/s² (ya da yaklaşık 32,17405 ft/s²) alınabilir. Fakat, 32,165 ft/s² (yaklaşık 9,80237 m/s²) gibi diğer değerler de kullanılmaktadır.

Kuvvet birimleri dönüşüm tablosu
Newton (SI birimi) Dyn Kilogram-kuvvet,
kilopond (kp)
Pound-kuvvet Poundal
1 N ≡ 1 kg·m/s2 = 105 dyn ≈ 0,10197 kg-f ≈ 0,22481 lb-f ≈ 7,2330 pdl
1 dyn = 10−5 N ≡ 1 g·cm/s2 ≈ 1,0197×10−6 kg-f ≈ 2,2481×10−6 lb-f ≈ 7,2330×10−5 pdl
1 kg-f veya 1 kp = 9,80665 N = 980665 dyn gn × 1 kg ≈ 2,2046 lb-f ≈ 70,932 pdl
1 lb-f ≈ 4,448222 N ≈ 444822 dyn ≈ 0,45359 kg-f gn × 1 lb ≈ 32,174 pdl
1 pdl ≈ 0,138255 N ≈ 13825 dyn ≈ 0,014098 kg-f ≈ 0,031081 lb-f ≡ 1 lb·ft/s2
Burada tüm yerçekimi birimleri için kilogram-kuvvetin (kg-f) resmi tanımında kullanılan gn değeri (9,80665 m/s2) olarak alınmıştır.