Postmodern müzik

Postmodern müzik, beste yapımında öteden beri kullanılagelmiş dizisellik akımına alternatif oluşturmak amacıyla 20. yüzyılda ortaya atılmış akımdır.

Akımın öncülerinden Kyle Gann müzikte minimalizmin gerekli olduğunu öne sürmüş; müzikteki dizisellik kaynaklı gelişmelerin analitik elemanlara ve yapısal yeniliklere odaklı olduğunu ve nota yazımında duyuluştan çok görsel olarak tanımlanabilecek tek taraflı gelişmeleri ifade ettiğini ortaya koymuştur.

Teknolojinin müzik sanatına eşlik etmesiyle birlikte, önce deneysel çalışmalar ve ardından bu yeni oluşumun getirdiği birçok müzik türü ortaya çıktı. "loop" adı verilen pasajlarla minimal bir döngü içine girmiş olan minimalist müzik bu loop'ların en yalın anlatımın sunulduğu ve tüm eser boyunca tekrarlandığı eserler için kullanılan bir terim haline geldi. 20. yüzyıl klasik müzik edebiyatında Olivier Messiaen, Philip Glass, Steve Reich, John Tavener, Michael Nyman, Arvo Part ve Henryk Gorecki öne çıkan besteciler arasında yer almaktadır.