Postmodern Durum

Jean-François Lyotard'ın 1979 tarihli kitabı
(Postmodern durum sayfasından yönlendirildi)

Postmodern Durum, Jean-François Lyotard'ın 1979 yılında yayımlanmış olan kitabının adı. Bu kitap, yayımlanışının ardından sürekli teorik tartışmaların kaynağı olmuş ve postmodernizm konusunda en çok gönderme yapılan eserlerden biri olarak yer almıştır.

Postmodern Durum
Postmodern Durum.jpg
Yazar Jean François Lyotard
Tür Kuramsal
Yayım 1979
Yayımcı Vatan yayınları
ISBN 975-7726-57-5

Lyotard bu kitabında Modernite'yi kuramsal düzeyde sorunsallaştırır ve postmodernizm 'i belli bir tarihsel dönemin adlandırılmasından çok yeni bir düşünsel evrenin ortaya çıkması olarak değerlendirir. Bunun kaynağında, Lyotard'ın " Büyük Anlatılar " olarak tanımladığı Modernist öğretilere ve onların kendilerini temellendirdikleri kavram ve kategorilere yönelik derin bir inançsızlık ve kuşku hali bulunmaktadır. Lyotard bu kuşkunun kaynaklarını ve anlamlarını kuramsal olarak ortaya koyar Postmodern Durum adlı çalışmasında.

Kitabın altbaşlığı, "Bilgi Üzerine Rapor" olarak yazılmıştır. Dolayısıyla burada bilgiyle ve ona dayalı siyasal /toplumsal hedeflerle ilgili modernist girişimlerin çok sorunlu oldukları belirtilir ve bu sorunlar irdelenir. Endüstri-sonrası-toplumlar 'da, erekselci tarih anlayışlarına karşı derin bir inançsızlık hali söz konusudur bu nedenle. Modernleşme projesinin kuramsal sınırları bu inançsızlığı aşabilecek bir olanağa sahip değildir. İnaçsızlın kaynağındaki meşruiyet bunalımı 'nı, modernizm kendi teorik ilkelerine bağlı kalarak aşamaz bir noktaya gelinmiştir. Dolayısıyla da yeni bir düşünme ve yaşam kipi ortaya çıkmıştır.İşte Postmodern Durum olarak adlandırılan dönem budur.

Lyotard burada iktidar ve bilgi bağlamında modernizm'den postmodernizm'e geçişin izlerini sürmekte, meşruiyet sorunsalı açısından Büyük Anlatılar'ın sonunu irdelemektedir.