Portal:Amerika Birleşik Devletleri/Biliyor muydunuz/2

Thomas Jefferson