Portal:Amerika Birleşik Devletleri/Biliyor muydunuz/1

Jefferson Davis