Polonya'nın ikinci parçalanması

Polonya'nın ikinci parçalanması, 1793 yılında Polonya'nın parçalanmasının ikinci aşamasıdır. İkinci parçalanma, 1792 Polonya-Rus Savaşı ve 1792 Targowicka Konfederasyonu'nun ardından gerçekleşti ve bölgesel hak sahipleri olan Rus İmparatorluğu ve Prusya Krallığı tarafından onaylandı. Bölünme, baskı altındaki Polonya parlamentosu (Sejm) tarafından 1793'te Polonya'nın üçüncü parçalanması olan kaçınılmaz olarak tamamen ilhakını önlemek için kısa ömürlü bir girişimde onaylandı.

Polonya'nın ikinci parçalanması

Polonya'nın ikinci parçalanması, 1795'te Lehistan-Litvanya Birliği'nin varlığını sona erdirdi.

Ek okuma değiştir

  • Tadeusz Cegielski, Łukasz Kądziela, Rozbiory Polski 1772–1793-1795, Warszawa 1990 (Lehçe)

Dış bağlantılar değiştir