Piri Reis'in Haritası

Wikimedia anlam ayrımı sayfası

Pîrî Reis'in haritası şu anlamlara gelebilir: