Phaçıç

Pkanchuka, Adıge Abkhaz Wubıx halklarının ortak ürünü olan vurmalı benzeri bir ritim müzik aletidir. Adige dilinde phaç'ıç, Abhaz dilinde ainkaga, Oset dilinde kartsganak olarak adlandırılır. Aynı ebatlardaki ince tahtaların dip kısmından delinerek bir ip yardımı ile birbirine bağlanması ve en altta elde tutmaya yarayan daha uzunca bir tahtaya sabitlenmesi ile yapılır. Geçmişi binlerce yıl eskiye dayanır. Eski Nart mitolojilerinde dahi adına rastlanır.