Peyzaj arkeolojisi

Peyzaj arkeolojisi geçmiş dönemlerde yaşamış insanların çevrelerini nasıl inşa edip düzenlediklerini araştıran arkeolojinin alt dallarından biridir. Doğası gereği disiplinlerarası çalışmak durumunda olan peyzaj arkeolojisi, arkeolojinin hemen hemen bütün alanlarında uygulanabilmekte olan bir yaklaşımdır. Onu arkeolojinin diğer alanlarından ayıran en önemli özellik insanın doğal çevre ile olan ilişkisini merkeze koyan bir araştırma yöntemi izliyor olmasıdır.