Petrus'un birinci mektubu

Yeni Ahit
2. Korintliler, MS 175-225
İnciller
Matta - Markos - Luka - Yuhanna
İşler
Elçilerin İşleri
Mektuplar

Romalılar · 1. Korintliler
2. Korintliler · Galatyalılar
Efesliler · Filipililer
Koloseliler · 1. Selanikliler
2. Selanikliler · 1. Timoteos
2. Timoteos · Titus
Filimon · İbraniler · Yakub · 1. Petrus
2. Petrus · 1. Yuhanna
2. Yuhanna · 3. Yuhanna
Yahuda

Kıyamet
Vahiy

Petrus'un birinci mektubu ya da 1. Petrus, Yeni Ahit'in kitapçıklarından biri. Kendisini Havari Petrus olarak tanıtan yazarı tarafından Neron döneminde Küçük Asya'da baskı altında tutulan Hristiyanlara ve kiliselere hitaben yazılmıştır. Yazar mektubu Babil'den yazdığını belirtmesine karşın Roma'da iken yazdığı ve Babil adının bir simge olarak kullanıldığı düşünülmektedir.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ "Petrus'un birinci mektubu". incil.com. 27 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından Arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Ağustos 2018.