Peristil

Antik mimarlıkta üstü açık sütunlu koridorlar ile çevrelenmiş genellikle dikdörtgen biçimli açık avlu

Peristil (Yunanca. περίστυλον peristylon; peri: 'çevre' stylon 'sütun' Latince peristylium) antik mimarlıkta sütunlu koridorlar ile çevrelenmiş dikdörtgen biçimli üstü açık bir avlu.

Antik bir villa peristili

MÖ 5. yüzyılda kendini Yunan mimarisinde gösteren peristil, MÖ 2. yüzyıldan itibaren Roma mimarisince de devralınmıştır.

ÖrneklerDeğiştir