Perihan Hanım

Peri Han Hanım (Farsçaپریخان خانم, Perihan Hanum olarak da bilinir; 1548–1576), Safevi sultanı. Safevi şahı I. Tahmasb (hk. 1524 - 1576) ve bir Çerkes olan karısı Sultan-Ağa Hanım'ın kızı. Safevi devletindeki etkili bir isimlerden biri olan Pari Han Hanım, fıkıh gibi geleneksel İslami bilimlerde iyi eğitim almış, bilgili ve başarılı bir şairdi.

Peri Han Hanım