Pax Germanica, "Alman Barışı"nın Latince karşılığı. II. Dünya Savaşı'nda (olası) bir Alman zaferi sonrasında oluşacak dünya düzenine isnat edilen bir terimdir. Terim genellikle alternatif tarih bağlamında ya da edebiyat, sanat ve film için kullanılır. Bu kendine özgü alternatif tarih formu, oldukça tutulan bir tarz olmuştur. Bu edebiyatın çoğunluğunu bir taraftan gerçek durum ve araştırmalar, diğer taraftan ise hayal gücü oluşturur.

Terim aynı zamanda, Pax Britannica ile aynı zamana denk gelen ve 1871'de Otto von Bismarck tarafından Almanya'da tesis edilen barışı tanımlamak için de kullanılmıştır. Bismarck'ın müttefiklik sistemi, Avrupa'nın diğer güçleri arasındaki geniş çatışmaları engelleyip Avrupa barışını güvence altına alarak yeni, güçlü Almanya'yı korumak şeklindedir.

Kaynakça değiştir

  • TIGHE, C., "Pax Germanica in the future-historical" in Amsterdamer Beiträge zur neueren Germanistik, pp. 451–467.

Ayrıca bakınız değiştir

Kitaplar değiştir

Film değiştir