Patlama sınırı

Kimyasal terim

Patlama sınırı gazın hava ile karışmasıyla patlama meydana getirecek en düşük gaz karışım oranıdır. Doğalgaz için bu oran (kompozisyonuna bağlı olarak) % 4,5'tir.

Gazın aleve dönüştüğü an