Patent ductus arteriosus

Patent ductus arteriosus (PDA), doğumu izleyen ilk günlerde kapanması gereken “ductus arteriosus adı verilen damarsal yapının bulunmasıdır. Olguların %90’ı hastada saptanan tek anomalidir. Kalan bölümü ventriküler septal defekt, aort koarktasyonu ya da aort kapağı darlığı ile birliktedir. Patent ductus arteriosus varlığı, yenidoğanların çoğunda önemli bir belirti vermez. Çapı çok küçük olanlar bebeğin gelişmesini etkilemez. Çapı büyükçe olan olgularda, makine çalışması izlenimi veren, kaba ve gürültülü kalp sesleri (murmur) alınır. Soldan-sağa şant nedeniyle siyanoz yoktur.[1][2][3]

Patent ductus arteriosus

TedaviDüzenle

Bebeklikte saptanan izole bir patent ductus arteriosus kanalının komplikasyonlar gelişmeden kapatılması gerekir. Cerrahi ya da kalp kateteri yöntemi kullanarak kapatılmaya çalışılır. PDA’nın tek başına saptandığı (izole) olgularda tedavi sonuçları oldukça başarılıdır.[1][2][3][4]

 
Patent ductus arteriosus

Buna karşın, patent ductus arteriosus’a ek olarak bir başka anomalinin varlığında ductus arteriosus’un korunması öngörülür. Örneğin, aort kapağı darlığı olan bebeklerde, patent ductus arteriosus tedavi edilmez; tersine, kapanması engellenerek kan dolaşımına destek verilir.[1][2][3][4]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ a b c Anderson RH , Baker EJ , Macartney FJ , Rigby ML (editors). Paediatric Cardiology. Elsevier, Philadelphia, 2002
  2. ^ a b c Kumar V, Abbas AK, Aster JC. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease. 9th edt., Elsevier Saunders, Philadelphia, 2015
  3. ^ a b c Goljan EF. Rapid Review Pathology. 5th edition, Elsevier, Philadelphia, 2019
  4. ^ a b Yuh D, Vricella L, Yang S, Doty J. Johns Hopkins Textbook of Cardiothoracic Surgery, Second Edition 2nd Edition. McGraw-Hill Medical, New York, 2014