Partça, aynı zamanda Arsasid Pehlevicesi olarak da bilinmektedir, tarihte Part ülkesinde (İran'ın kuzeybatısı ve Horasan'ın büyük bir kısmını içine dahil eden alan) konuşulan, günümüzde kaybolmuş bir Kuzeybatı İrani dili. Partça Arsak Krallığı'nın (MÖ 248 - MS 224) resmî devlet diliydi.

Bu dilin Ermenice üzerinde önemli bir etkisi vardı. Ermenice kelime dağarcığının büyük bir kısmı direkt olarak Partça'dan geçen kelimelerden oluşuyordu. Birçok eski part kelimesi sadece Ermeni dilinde hayatta kalmıştır.

Windfuhr, Kürtçe dilini Med diliyle temellendirse de, daha çok Part diline benzediğini söylemiştir.[1][2]

Bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

  1. ^ Frye, Richard N. (Richard Nelson), 1920-2014. (1984). The history of ancient Iran. München: C.H. Beck. ISBN 3-406-09397-3. OCLC 12555083. 
  2. ^ Windfuhr, Gernot (1975), "Isoglosses: Persler ve Partlar, Kürtler ve Medler Üzerine Bir Taslak", Monumentum HS Nyberg II (Acta Iranica-5), Leiden: 457-471.