Türkmenistan'da papaklı Yomut Türkmeni
Azerbaycan'da papaklı Kınalık yaşlısı

Papak, kuzu postundan yapılan uzun tüylü kalpak türüdür. Genellikle Kafkasya, Doğu Anadolu Bölgesi ve Orta Asya'da kullanılır. Karapapakların adlarında görülür.

AdlandırmaDüzenle

Eski kaynaklarda geçmeyen Türkçe papak kelimesi Azerice'de papaq, Türkmencede papak biçimindedir. Nogayca papak ya da papak börk kullanılır. Kafkas Türk diyalektleri yoluyla Rusçaya папаха (ya da папах) olarak geçmiştir.[1] Rus Dilinin Etimoloji Sözlüğü yazarı Max Vasmer 'e göre Azericeden Rusçaya geçmiştir.[2] Gürcüce ფაფახი [pʰapʰaxi] ve Ermenicede փափախ biçimleri kullanılır.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Prof. Dr. Hasan Eren (1999). Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü Papak (sayfa: 324)
  2. ^ Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 3. М. 1987. С. 200.)

Dış bağlantılarDüzenle