Pakraduni Hanedanlığı

Pakraduni veya Bagratuni Hanedanlığı (Ermenice: Բագրատունիների հարստություն / Bagratunineri harstutyun), 885-1045 yılları arası Ermenistan ve Doğu Anadolu'da hüküm sürmüş Ermeni hanedanlığı.

TarihiDüzenle

Pakraduniler, ilk olarak MS 30 yılında Yenanos adlı İspir kralı ile tarih sahnesine çıktılar. Yenanos'un ardından kral olan Bagarat'dan ötürü Pakraduni olarak anıldılar. Hanedanlık 885 yılında Ashot I tarafından kuruldu. Başkenti bugünkü Ermenistan sınırları içinde bulanan Divin olmasına karşın 961 yılından itibaren Ani başkent olmuştur. Pakraduni Krallığı'nın güneyinde Abbasilere bağlı Kürt bir emirlik olan Mervaniler ve Abbasiler, Kuzeyde Gürcü Pakraduni krallığı, batısında ise Bizans bulunmaktaydı.

İddialarDüzenle

Levon Panos Dabağyan'ın iddialarına göre, Pakraduniler Yahudi orijinlidir. Pakradunilerin Ermeni kültürünü yaşatan Hristiyan inançlı bir halk olduğu bilinmektedir.[1] Abraham Galante de "Les Pacradounis ou Une Secte Armeno-Juive" (1933) başlıklı eserinde Pakraduni-Yahudi ilişkisini ele almaktadır.[2]

KrallarDüzenle

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle