ICD-10, P35-P39: Perinatal döneme özgü enfeksiyonlar

(P35-P39 sayfasından yönlendirildi)

ICD-10, P35-P39: Perinatal döneme özgü enfeksiyonlar, ICD-10'un güncel (2007) sürümünde P35'den P39'a kadar kodlanmış toplam beş hastalık bloğu ile ilgili hastalıkları içeren bir hastalık grubudur ve gebeliğin yirminci haftasından doğum sonrası bebeğin yirmi sekizinci gününe kadarki süreyi kapsayan perinatal dönemde gelişen enfeksiyöz hastalıkları derler.[1]

Bu grup, ICD-10, Bölüm 16 (P00-P96): Perinatal dönemde gelişen belirli durumlar kategorisine dahildir[2] ve rahim içinde ya da doğum sırasında edinilmiş enfeksiyonları içerirken, şu hastalıkları içermez:[1]

 • Bağırsakların enfeksiyon hastalıkları (A00-A09)
 • Doğumdan sonra edinilen enfeksiyöz hastalıklar (A00-B99, J09-J11)
 • Hastalığın belirtilerini göstermeyen fetüs ya da yenidoğanda mortalite ya da morbidite nedeni olarak annedeki enfeksiyon hastalığı (P00.2)
 • İnsan immün yetmezlik virüsü [HIV] hastalığı (B20-B24)
 • İnsan immün yetmezlik virüsü [HIV] hastalığının asemptomatik durumu (Z21)
 • İnsan immün yetmezlik virüsü [HIV] için laboratuvar bulgusu (R75)
 • Konjenital
 • gonokok enfeksiyonu (A54)
 • pnömoni (P23)
 • sifilis (A50)
 • Yenidoğan tetanosu (A33)

Hastalık bloklarıDeğiştir

 • Bazı hastalık adlarına eklenen "BTT" kısaltmasının açılımı "Başka Türlü Tanımlanmamış"tır ve ICD-10'un İngilizce metinlerinde izlenen "NOS (not otherwise specified)" ifadesinin karşılığıdır.

P35 Konjenital viral hastalıklar

P35.0 Konjenital rubella sendromu
- Konjenital rubella pnömoniti
P35.1 Konjenital sitomegalovirüs enfeksiyonu

P35.2 Konjenital herpesvirüs (herpes simplex) enfeksiyonu

P35.3 Konjenital viral hepatit

P35.8 Diğer konjenital viral hastalıklar
- Konjenital varisella (suçiçeği)
P35.9 Tanımlanmamış konjenital viral hastalık

Kaynak - P35: Congenital viral diseases. ICD-10, v.2007. WHO.

P36 Yenidoğanda bakteriyel sepsis

İçerir: konjenital septisemi
P36.0 Yenidoğanda grup B streptokoka bağlı sepsis

P36.1 Yenidoğanda diğer ve tanımlanmamış streptokoklara bağlı sepsis

P36.2 Yenidoğanda Staphylococcus aureus'a bağlı sepsis

P36.3 Yenidoğanda diğer ve tanımlanmamış stafilokoklara bağlı sepsis

P36.4 Yenidoğanda Escherichia coli'ye bağlı sepsis

P36.5 Yenidoğanda anaeroblara bağlı sepsis

P36.8 Yenidoğanda diğer bakteriyel sepsisler

P36.9 Yenidoğanda tanımlanmamış bakteriyel sepsis

Kaynak - P36: Bacterial sepsis of newborn. ICD-10, v.2007. WHO.

P37 Diğer konjenital enfeksiyöz ve parazitik hastalıklar

İçermez:
- fetüs ya da yenidoğanda nekrotizan enterokolit (P77)
- gonokok nedenli oftalmiya neonatorum (A54.3)
- konjenital sifilis (A50)
- yenidoğan tetanozu (A33)
- yenidoğanda enfeksiyoz (ICD-10, A00-A09: Bağırsakların enfeksiyon hastalıkları) ya da enfeksiyöz olmayan (P78.3) ishal
P37.0 Konjenital tüberküloz

P37.1 Konjenital toksoplazmoz
- Konjenital toksoplazmoza bağlı hidrosefali
P37.2 (Yaygın) yenidoğan listeriyozu

P37.3 Konjenital falsiparum sıtması

P37.4 Diğer konjenital sıtmalar

P37.5 Yenidoğan kandidiyazı

P37.8 Tanımlanmış diğer konjenital enfeksiyoz ya da parazitik hastalıklar

P37.9 Tanımlanmamış enfeksiyöz ve parazitik hastalık

Kaynak - P37: Other congenital infectious and parasitic diseases. ICD-10, v.2007. WHO.

P38 Yenidoğanda hafif kanaması olan ya da olmayan omfalit

Kaynak - P38: Omphalitis of newborn with or without mild haemorrhage. ICD-10, v.2007. WHO.

P39 Perinatal döneme özgü diğer enfeksiyonlar

P39.0 Yenidoğanda enfeksiyöz mastit
İçermez:
- yenidoğanda meme büyümesi (P83.4)
- yenidoğanda enfeksiyöz olmayan mastit (P83.4)
P39.1 Yenidoğanda konjunktivit ve dakriyosistit
- Yenidoğanda klamidyal konjunktivit
- Oftalmiya neonatorum, BTT
İçermez: gonokok konjunktiviti (A54.3)
P39.2 Fetüsün başka yerde sınıflanmamış amniyon içi enfeksiyonu

P39.3 Yenidoğanda idrar yolları enfeksiyonu

P39.4 Yenidoğanda deri enfeksiyonu
- Yenidoğan piyoderması
İçermez:
- pemfigus neonatorum (L00)
- stafilokoksal haşlanmış deri sendromu (L00)

P39.8 Perinatal döneme özgü diğer tanımlanmış enfeksiyonlar

P39.9 Perinatal döneme özgü tanımlanmamış enfeksiyon

Kaynak - P39: Other infections specific to the perinatal period. ICD-10, v.2007. WHO.

KaynakçaDeğiştir

 1. ^ a b Infections specific to the perinatal period (P35-P39) 18 Mart 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. ICD-10, v. 2007. WHO.
 2. ^ Certain conditions originating in the perinatal period (P00-P96) 24 Ocak 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. ICD-10, v. 2007. WHO.