Ozan

halk şairi anlamında kullanılan bir terim

Ozan, halk şairi anlamında kullanılan bir terimdir.

KökeniDüzenle

Eski Türkçede zaten var olan "Ozan" kavramı Cumhuriyet döneminde Dil Devrimi sonrası "Âşık" (halk şairi) anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Sözcük Türkçe (Oz/Uz) kökünden türemiştir. Ozmak (önde gitmek, şarkı söylemek) fiilinden kaynaklanır.

Azeri halk edebiyatındaDüzenle

Azerbaycan sözlü halk edebiyatı ve folklorunda bir karakterdir. Ozan sanatının Azerbaycan'da eski çağlardan beri var olduğunu kanıtlayan pek çok delil bulunur: Göye'de Ozanlar köyünün varlığı gibi [1]

Karabağ kültüründeDüzenle

Karabağ, tarihsel olarak "Ozan-kopuz" ülkesi, daha sonra da "Aşık-saz" diyarı olarak biliniyordu. Aşık-saz yaratıcı yeteneği Ozan-kopuz yaratıcı geleneğinin devamı ve mirasçısı niteliğindedir.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Aşıq Alı. Əsərləri. Bakı, "Avrasiya press", 2006, 192 səh.

Ayrıca bakınızDüzenle