Otokatalitik küme

Bir otokatalitik küme / kendi kendini tezgenleyen küme her biri küme içindeki diğer üyeler tarafından katalizleme / tezgenleme ile üretilebilen varlıklar topluluğudur; bir bütün olarak küme kendi üretimini katalize edebilir / tezgenleyebilir. Bu yolla kümeye bir bütün olarak [[otokataliz|otokatalitik]] / kendi kendini tezgenleyen denebilir. Otokatalitik / kendi kendini tezgenleyen kümeler ilk olarak ve en kesin bir biçimde moleküler varlıklar düzeyinde tanımlanmıştır ancak yakın zamanlarda sosyoloji ve ekonomi alanlarında sistemlerin çalışmasını açıklamada meczaen kullanılmaya başlanmıştır.

Otokatalitik / kendi kendini tezgenleyen kümeler aynı zamanda eğer fiziksel olarak iki ayrı uzaya ayrılırsa kendilerini kopyalama konusunda gizemli bir yetenek göstermektedir. Bilgisayar modelleri, yayılan otokatalitik / kendi kendini tezgenleyen kümelerin ayrılan her kısımda, aynen hücresel mitoz gibi ilk kümenin tüm reaksiyonlarını / tepkimelerini üreteceğini göstermektedir. Uygulamada, otokatalizin / kendi kendini tezgenlemenin ilkelerini uygulayarak küçük bir metabolizmanın kendini biraz daha yüksek seviyedeki bir organizasyonu kopyalayabilir. Bu özellik otokatalizin / kendi kendini tezgenlemenin karmaşık evrim için neden kurucu mekanizma olarak düşünüldüğünü açıklamaktadır.

NotlarDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle