Otniel

Tanah ve Eski Ahit'te bahsi geçen ilk hakim.

Otniel (İbraniceעָתְנִיאֵל) Tanah ve dolayısıyla da Eski Ahit'in Hakimler kitabı'nda bahsi geçen hakimlerden birisi ve ilkidir.

16. yüzyılda Guillaume Rouillé tarafından yayınlanan eser Promptuarii Iconum Insigniorum'da Otniel.

Tanah'taki anlatım değiştir

İsmi geçen bölümler değiştir

Temel hikâyesi Hakimler kitabı 3, 7-11'de anlatılan Otniel, bu kitapta bahsi geçen hakimlerden ilkidir. Öte yandan Otniel ismine Yeşu kitabı'nın 15,17 ve yine Hakimler kitabı'nın 1,13 baplarında da rastlanmaktadır. Tüm bunların dışında bir genealojinin listelendiği 1. Tarihler kitabı'nın 4,13 ve 27,15 baplarında da Otniel bahsi geçmektedir. Otniel'in isminin geçtiği her bölümde babası Kenaz ve kardeşi Kalev ile arasındaki bağa vurgu yapılmaktadır.

Yeşu kitabı 15, 16 -19 ile Hakimler kitabı 1,12-15 baplarında anlatılan Kenan şehrinin ele geçirilmesi sırasında Kalev, bugün Tell Beit Mirsim ismiyle de bilinen Kirjat-Sefer şehrini fetheden komutana kızı Aksa'yı vereceğini ilan eder. Şehri fethetmeyi başaran Otniel, Aksa ile evlenir. Aksa babasından ayrıca armağan olarak su kaynakları olan bir bölgeyi alır.

Hikâyesi değiştir

Tanah'ta aktarıldığına göre İsrailoğulları'nın, kendi tanrılarını unutup yerel tanrılar olan Baallar’a ve Aşera tapmaları üzerine, tanrı halkına öfkelenir ve onları Aram- Naharayim Kralı Kuşan-Rişatayim’in eline teslim eder. Sekiz yıl boyunca bu hükümdarın boyunduruğu altında yaşayan İsrailoğulları'nın yakarışlarını duyan tanrı, onlara kurtarıcı olarak Kalev’in küçük kardeşi Kenaz’ın oğlu Otniel'i gönderir. En nihayetinde tanrının yardımıyla İsrailoğullarını o kralın boyunduruğu altından kurtaran Otniel'in hükümdarlığında İsrailoğulları kırk yıl barış içinde yaşarlar.[1]

Anlatım şeması değiştir

Hakimler kitabı'ndaki Otniel anlatımı, bu kitapta tipik bir biçimde kendini tekrar eden bir şemaya göre hazırlanmıştır. İlk olarak İsrailoğulları Tanrı JHWH'yi reddeder yahut yabancı tanrılara taparlar. Bunun üzerine tanrı JHWH düşman bir komşu halk ile İsrailoğulları cezalandırır. Bunu takiben İsrailoğulları tanrı JHWH'ye yakarır ve yardım isterler ve bu yakarışın sonucunda tanrı tarafından hakim olarak adlandırılan bir kurtarıcı seçilir. Bu kurtarıcı İsrailoğullarını kurtarmayı başarır ve bunu izleyen dönemde halk tanrı JHWH'ye bir sonraki yabancı tanrılara tapışa değin sadık kalır.

Tarihsel arka plan değiştir

Otniel'in düşmanı Aram- Naharayim (ארם נהרים) Kralı Kuşan-Rişatayim (כושן רשעתים) tarihsel kaynaklardaki hiçbir isimle uyuşma göstermemektedir. Hakimler kitabının tipik anlatım şeması göz önünde bulundurulduğunda bu karakterin Alman teolog Martin Noth'un öne sürdüğü Deutronomik Tarih Eseri iddiasının bir parçası olarak üretildiği öne sürülebilir.

Dipnotlar değiştir

  1. ^ https://incil.info/arama/Hakimler+3 19 Ocak 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Yeni Çeviri: Kutsal Kitap: Eski ve Yeni Antlaşma (Tevrat, Zebur, İncil). Eski Antlaşma ©2001, 2009 Kitab-ı Mukaddes Şirketi; Yeni Antlaşma ©1987, 1994, 2001, 2009 Yeni Yaşam Yayınları.
Otniel
Hakimler
Önce gelen
Yuşa
İsrail hakimi Sonra gelen
Ehud