Ostrakod

Ostrakod, büyüklüğü 0,2 ila 30 mm arasında değişen neredeyse bütün sucul habitatlarda yaşayan bir kabukludur.

Ostrakod