Osteosit

Osteosit, osteoblast hücrelerinin olgunlaşması sonucunda oluşur. Sıkı ve süngersi olmak üzere iki çeşittir.

Osteositler, kemik döngüsü içerisinde dinlenme hücreleri olarak da adlandırılır.Osteositler uzantılıdır ve uzantıları sayesinde ilişki kurarlar.