Osmanlı ordusu (modern dönem)

Geç dönem Osmanlı Ordusuna genel bakış (1861–1922)

Modern Osmanlı Ordusu, Osmanlı İmparatorluğunun Kara Kuvvetlerinin yeniden teşkilatlanması ile oluşan askeri birimler.

Modern Osmanlı Ordusu
Ülke Osmanlı İmparatorluğu
Bağlılık Osmanlı Padişahı
TipiOrdu
Büyüklük~2,873,000 (1918)
KarargâhKonstantiniyye
Savaşları93 Harbi

Osmanlı-Yunan Savaşı (1897)

I. Dünya Savaşı , Trablusgarp Savaşı,

Balkan Savaşları
Komutanlar
Sultan V. Mehmed (I. Dünya Savaşı)
Harbiye NazırıEnver Paşa
Ünlü
komutanları
Mustafa Kemal Atatürk

İsmet İnönü

Gazi Osman Paşa

Geçmişi

değiştir

Yaygın görüş olarak 1861 yılından başladığı kabul edilen bir modernizasyon süreci gerçekleştirilmiştir. Balkan Savaşları yenilgisi sonrasında hızlı bir yeniden yapılanmaya gidilmiş ve I. Dünya Savaşı öncesinde tamamlanmıştır.

Birimler

değiştir

Savaşçı birimler

değiştir

Askeri düzenekte cephe önünde savaşan birimler.


Savaşçı birimler
 
Topçu (Howitzer)
 
Süvari (At)
 
Süvari (Deve)
 
Makineli tüfek
 
Piyade

Cephe gerisi birimler

değiştir

Askeri düzenekte ama cephe gerisi destek birimleri.


Cephe gerisi birimler
 
Mühendislik (Heliograph)
 
Mühendislik (Demiryolu)
 
İletişim (Telephone)
 
Tıbbi (Alan Hastanesi)
 
Askeri bando

Paramiliter birimler

değiştir

Askeri düzenekte ama sivil otoriteye bağlı. Savaş zamanı yönetimi sivilden askere geçen.

Paramiliter Birimler
 
Makedonya'da Jandarma
 
Jandarma Reka

Organizasyonu

değiştir

Bu teşkilatlanmaya göre Kara Kuvvetleri, Harbiye Nezaretine bağlı dört ordu müfettişliği halinde, biri bağımsız 13 kolordu ve bunlara bağlı 38 piyade tümeni (ikisi bağımsız) ve dört süvari tümeninden oluşmaktaydı. Ayrıca Çanakkale ve İstanbul Boğazları ile; Çatalca, Edirne, Erzurum, İzmir Müstahkem Mevkileri de Kara Kuvvetleri Teşkilatında yerlerini koruyorlardı.

Bunlar kısaca: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15.,16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 61., 1. Kafkas, 2. Kafkas, 3. Kafkas, 5. Kafkas, 9. Kafkas, 11. Kafkas, 36. Kafkas, 37. Kafkas

Bunlar kısaca: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., Irak ve Havalisi, 1. Kafkas, 2. Kafkas, Hicaz

Müstahkem Mevki

değiştir

Bunlar kısaca: Çanakkale, İstanbul Boğazı, Çatalca, Edirne, İzmir, Erzurum, Kars

Bunlar kısaca: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.

Ordu Grubu

değiştir

Bunlar kısaca: Şark Ordular Grubu, Kafkas Ordular Grubu, Yıldırım Ordular Grubu

Personel

değiştir

Rütbeler

değiştir

Harp Okulu'ndan mezun olunca mülazım-ı sani (asteğmen), Harp Akademisi'nde birinci sınıfa geçince mülazım-ı evvel (üsteğmen), Harp Akademisi'ni bitirince erkanıharp (kurmay) yüzbaşı rütbeleri alınıyordu. Harp Akademisi'ne sadece Harp Okulu'nu iyi dereceyle bitirenler alınırdı. Rütbeler üstten alta sıralı olarak şöyledir:

Birim Hareketleri

değiştir

İkinci Ordu Savaşın başında İstanbul'da. Hicaz-Yemen Cephesi: 7. Kolordu'nun dört tümeni Hicaz, Asir, San'a ve Hudeybe'de idi. Kafkasya Cephesi: Üçüncü Ordu Kafkasya Cephesi'nden sorumludur Çanakkale Cephesi: Birinci Ordu, Beşinci Ordu ve Çanakkale Boğazı'nın savunmasından sorumlu 3. Kolordu ve 15. Kolordu. Çanakkale Cephesinden sorumlu Birinci Ordu karargahı İstanbul'daydı ve 4 kolordudan oluşmaktaydı. (4. Kolordu 3-4 Kasım 1914'te İzmir'e nakledilmiştir.)

İkinci Ordu geçici olarak ve aktif olmadan Çanakkale Altıncı Ordu Irak (Mezopotamya) Cephesi Kafkasya Cephesi: Üçüncü Ordu Kafkasya Cephesi'nden sorumludur ama 1915, gelindiğinde yok denecek kadar azaldığında İkinci Ordu ile takviye edilmiş.

Galiçya Cephesi: Temmuz 1916 ile Temmuz 1917 arasında 19. ve 20. Tümenlerden oluşturulan 15. Kolordu.

Yıldırım Orduları Grubu (Dördüncü Ordu, Yedinci Ordu ve Sekizinci Ordu)nun oluşturduğu Sina ve Filistin Cephesi. Kafkas Ordular Grubu Üçüncü Ordu ve İkinci Ordu Mart 1917'de yok denecek duruma geldiğinde

Kafkas Ordular Grubu Haziran 1918'de taarruz amaçlı Doğu Ordular Grubu olarak yeniden düzenlenmiş ve Mart 1918'de bağımsız olarak düzenlenen Kafkas İslam Ordusu bu gruba kâğıt üzerinde bağlanmıştır.

Ayrıca bakınız

değiştir