Osmanlı İmparatorluğu'nun Yakın Doğu'daki savaşları

Bu madde, Osmanlı Devleti'nin Levant, Anadolu, Orta Doğu ve Kafkasya'da yaptığı savaşları; ve Osmanlı'ya karşı çıkmış isyanları kapsar.

Savaşlar değiştir

Osmanlı-Bizans savaşları değiştir

 
İstanbul'un Fethi

Osmanlı-Safavi savaşları değiştir

Osmanlı-Memlük savaşları değiştir

 
93 Harbi'nde Kafkasya Cephesi

Osmanlı-Fransız savaşları ve Osmanlı-Fransız-İngiliz savaşları değiştir

 
Piramitler Muharebesi

Osmanlı-Fransız savaşları değiştir

Osmanlı-Fransız-İngiliz savaşları değiştir

  • Deniz muharebeleri
  • Kara muharebeleri (çıkarmalar)
  • 1. Dünya Savaşı'ndaki Arap cepheleri 1914-1918
 
Çanakkale Cephesi

Osmanlı-Rus savaşları değiştir

Anadolu Beyliklerinin Osmanlı'ya katılışı değiştir

Diğer ülkelerle savaşlar değiştir

İsyanlar değiştir

  • Babanzade Aşireti'nin Ayaklanması 1806-1812

Yakın Doğu'yu ilgilendiren antlaşmalar değiştir

Osmanlı-İran antlaşmaları değiştir

Osmanlı-Fransız antlaşmaları değiştir

Osmanlı-Rus antlaşmaları değiştir

Birden çok ülkeyle imzalanan antlaşmalar değiştir

Diğer ülkelerle imzalanan antlaşmalar değiştir