Osmanlı İmparatorluğu'nun Yakın Doğu'daki savaşları

Bu madde, Osmanlı Devleti'nin Levant, Anadolu, Orta Doğu ve Kafkasya'da yaptığı savaşları; ve Osmanlı'ya karşı çıkmış isyanları kapsar.

SavaşlarDüzenle

Osmanlı-Bizans savaşlarıDüzenle

 
İstanbul'un Fethi

Osmanlı-Safavi savaşlarıDüzenle

Osmanlı-Memlük savaşlarıDüzenle

 
93 Harbi'nde Kafkasya Cephesi

Osmanlı-Fransız savaşları ve Osmanlı-Fransız-İngiliz savaşlarıDüzenle

 
Piramitler Muharebesi

Osmanlı-Fransız savaşlarıDüzenle

Osmanlı-Fransız-İngiliz savaşlarıDüzenle

  • Deniz muharebeleri
  • Kara muharebeleri (çıkarmalar)
  • 1. Dünya Savaşı'ndaki Arap cepheleri 1914-1918
 
Çanakkale Cephesi

Osmanlı-Rus savaşlarıDüzenle

Anadolu Beyliklerinin Osmanlı'ya katılışıDüzenle

Diğer ülkelerle savaşlarDüzenle

İsyanlarDüzenle

  • Babanzade Aşireti'nin Ayaklanması 1806-1812

Yakın Doğu'yu ilgilendiren antlaşmalarDüzenle

Osmanlı-İran antlaşmalarıDüzenle

Osmanlı-Fransız antlaşmalarıDüzenle

Osmanlı-Rus antlaşmalarıDüzenle

Birden çok ülkeyle imzalanan antlaşmalarDüzenle

Diğer ülkelerle imzalanan antlaşmalarDüzenle