Osmanlı İhtilal Fırkası

Osmanlı İmparatorluğu'nda siyasi parti

Osmanlı İhtilal Fırkası, İttihat ve Terakki Cemiyeti içindeki bazı üyelerin oluşturduğu ihtilalci kanat.

Jön Türk hareketinin gelişmesinden ve Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti çalışmalarının hızlanmasından sonra, örgüt içinde başını Tunalı Hilmi'nin çektiği bir grup kısa sürede bir darbe girişiminde bulunulmasını önerdi. Darbeciliğe karşı olan Ahmed Rıza ve çevresinin ağırlığını koymasıyla bu öneri reddedildi. Ama grup üyeleri örgüt içinde kalma koşuluyla Osmanlı İhtilal Fırkası adında bir kanat oluşturma yoluna gittiler (1896). Tunalı Hilmi'nin Şubat 1897'de Cenevre'de yayımlamaya başladığı Ezan gazetesi örgüt görüşlerinin savunuculuğunu yaptı. Ülkenin pek çok yerine ihtilalci bildiriler dağıtan örgüt Ermeni komiteleriyle de ilişki kurmaya çalıştı. Ama ortaya bir eylem koyamadığından kısa süre içinde dağıldı.

KaynakçaDüzenle

  • AnaBritannica Ansiklopedisi (c.17,s.226)