Osmanlı-Hırvatistan Yüzyıl Savaşı


Osmanlı-Hırvatistan Yüzyıl Savaşı, (Hırvatça: Stogodišnji hrvatsko-turski rat veya Stogodišnji rat protiv Turaka veya Stogodišnji rat s Osmanlijama) Hırvatistan Krallığı ve müttefikleri ile Osmanlı Devleti arasında gerçekleşen muharebeler dizisidir. Bu muharebeler, Osmanlı ve Hırvatistan'ın diğer muharebelerine göre, nispeten daha küçük çapta muharebelerdir.

Osmanlı-Hırvatistan Yüzyıl Savaşı
Osmanlı-Hırvatistan Savaşları
Tarih1493 - 1593
Bölge
Hırvatistan ve çevresi
Sonuç Avusturya Arşüdüklüğü ve Macaristan Krallığı'nın işgal edilmesine rağmen Savaş Hırvat Zaferi ile sonuçlanmıştır
Taraflar
Hırvatistan Krallığı
Habsburg Monarşisi Avusturya Arşidüklüğü
Macaristan Krallığı
Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu
Komutanlar ve liderler
Çeşitli komutanlar ve yöneticiler Çeşitli komutanlar ve yöneticiler

Savaşın uzunluğu değiştir

Çoğu tarihçiye göre, savaş 1493 yılında Krbava Muharebesi ile başlar, 1593 yılında Sisak Muharebesi ile biter. Diğer tarihçilere göre, 15. yüzyılın ikinci yarısı başlar, 16. yüzyılın tamamını kapsar ve 1606 yılında Zitvatorok Antlaşması'yla biter.