Ortalama günlük trafik

Ortalama günlük trafik, gidiş ve gelişten oluşan bir yolda 24 saatlik zaman içerisinde geçen araç sayısıdır.

Normal koşullarda yıl boyunca ölçülür. Yapılan ölçümler sonucunda, yolun bölümlerindeki yoğunluk bulunur. Bu hesaplar ile ulaşım planlamasında, araçlardan kaynaklı çevre kirliliği konularında kararlar alınır. Yol yöneticileri alınan kararlara göre yolu genişletebilir.