Organoklorür

En az bir kovalent karbon-klorin bağı içeren organik bileşik

Bir organoklorür bileşiği, klorlu hidrokarbon ya da klorokarbon, en az bir adet kovalent bağlanmış klor atomuna sahip organik bileşiktir. En basit örnekleri kloroalkanlardır (bir alkandaki en az bir hidrojenin yerinde klor bulunması). Organoklorürlerin grniş bir yapısal çeşitliliğe sahip olması onların farklı kimyasal özelliklere, isimlere ve kullanım alanlarına sahip olmasına sebep olmuştur. Bazı organoklorürlerin yararlı olmasına karşın bazıları zehirli ve çevreye zararlıdır.

ÖrneklerDüzenle

Klorlu alkanlarDüzenle

Metanın türevleriDüzenle

Etanın türevleriDüzenle

Etilenin klorlu türevleriDüzenle