Organik baz

Organik baz baz gibi hareket eden organik bileşik türü. Organik bazlar genellikle ,fakat her zaman değil, proton kabuledendir. Genellikle, kolayca protonlanabilen, nitrojen atomu barındırırlar.  Aminler ve nitrojjen barındıran heterosiklik bileşikler organik bazlardır. Örneğin:

  • piridin
  • metil amin
  • imidazol
  • benzimidazol
  • histidin
  • Fosfazen bazlar
  • Bazı organik katyonların hidroksitleri

KaynakçaDüzenle